De Wijnbergseweg en Doetinchemseweg verbinden de wijken De Weerd, De Hoop en Wijnbergen met elkaar. De inrichting van deze wegen past niet bij de ligging in woonwijken. Daarom willen we beide wegen inrichten als een 30-kilometerweg.

Van 50 naar 30

Van een weg waar maximaal 50 km/uur gereden mag worden naar een weg waar 30 km/uur geldt: dat is een flinke klus. Toch willen we daar graag in investeren. Een lagere snelheid past beter bij de omgeving waarin de weg ligt: een woonwijk met enkele bedrijven. Door de snelheid te verlagen wordt de verkeersveiligheid vergroot.

De eerste stap

Vanaf 7 februari 2022 is de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km/uur. Ook zijn er tijdelijke wegversmallingen aangelegd op twee locaties waar veel kwetsbare verkeersdeelnemers de weg kruisen. Door middel van bebording worden weggebruikers op de gewijzigde situatie gewezen. 

Verkeer

Langs de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg liggen veel woningen. Daarnaast vormen beide wegen een belangrijke verbinding met het stadscentrum, zeker voor fietsers. De wegen zijn daarnaast bestemd voor gemotoriseerd verkeer dat uit naastgelegen wijken komt of dat daar een bestemming heeft. Voor het overige verkeer zijn andere wegen beschikbaar zoals de Bedrijvenweg, de Europaweg en de Oostelijke Randweg. Deze wegen zijn juist ingericht om grotere hoeveelheden verkeer sneller van A naar B te brengen. Het verkeer heeft daarmee vlotte en veilige routes en de wijken worden veiliger en leefbaarder.

Nieuwe inrichting

Bij een lagere maximumsnelheid hoort een nieuwe weginrichting. De maatregelen die nu worden doorgevoerd zijn van tijdelijke aard. Zoals het er nu naar uitziet krijgen de wegen in 2023 en 2024 hun definitieve inrichting. In de nieuwe inrichting willen we de hoeveelheid verharding verminderen en meer ruimte maken voor groen. Op wegen waar 30 km/uur geldt, gebruiken fietsers en automobilisten dezelfde rijbaan. Ook willen we snelheidsremmende maatregelen nemen. Zoals plateaus op kruisingen en slingers in de weg op lange rechte stukken. Met deze aanpassingen krijgt de straat een andere uitstraling. Ook helpt meer groen bij het opvangen van water en bij het bieden van verkoeling.

Samenwerking met bewoners

Een groot project kost veel voorbereiding. Daarom is de uitvoering van de werkzaamheden niet eerder gepland dan 2023. Op dit moment werken we aan de eerste schetsen van de nieuwe inrichting om te verkennen wat mogelijk is binnen de bestaande grenzen. Hierbij kijken we ook naar de plannen voor de nieuwe woonwijk Wijnbergen De Kwekerij. Na deze verkenning nemen we omwonenden en gebruikers van de weg graag verder mee in het ontwerpproces. Wij verwachten dit proces begin 2022 te starten. 

Weggebruikers

Weggebruikers die de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg gebruiken om vanaf de Bedrijvenweg naar het noordelijke deel van Doetinchem te gaan of andersom, kunnen het best de verdubbelde Europaweg te nemen. Door de snelheidsverlaging op de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg neemt daar de rijtijd toe, terwijl de rijtijd op de Europaweg is afgenomen door de verbeterde doorstroming. Daarmee is de route via de Europaweg sneller en veiliger.

Hebt u gevonden wat u zocht?