De Wijnbergseweg en Doetinchemseweg verbinden de wijken De Weerd, De Hoop en Wijnbergen met elkaar. De inrichting van deze wegen past niet bij de ligging in woonwijken. Daarom willen we beide wegen inrichten als een 30-kilometerweg.

Van 50 naar 30

Van een weg waar maximaal 50 km/uur gereden mag worden naar een weg waar 30 km/uur geldt: dat is een flinke klus. Toch willen we daar graag in investeren. Een lagere snelheid past beter bij de omgeving waarin de weg ligt: een woonwijk met enkele bedrijven. Door de snelheid te verlagen wordt de verkeersveiligheid vergroot.

Nieuwe inrichting

Bij een lagere maximumsnelheid hoort een nieuwe weginrichting. In de nieuwe inrichting willen we de hoeveelheid verharding verminderen en meer ruimte maken voor groen. Op wegen waar 30 km/uur geldt, gebruiken fietsers en automobilisten dezelfde rijbaan. Ook willen we snelheidsremmende maatregelen nemen. Zoals plateaus op kruisingen en slingers in de weg op lange rechte stukken. Met deze aanpassingen krijgt de straat een andere uitstraling. Ook helpt meer groen bij het opvangen van water en bij het bieden van verkoeling.

Samenwerking met bewoners

Een groot project kost veel voorbereiding. Daarom is de uitvoering van de werkzaamheden niet eerder gepland dan 2023. Op dit moment werken we aan de eerste schetsen van de nieuwe inrichting om te verkennen wat mogelijk is binnen de bestaande grenzen. Hierbij kijken we ook naar de plannen voor de nieuwe woonwijk Wijnbergen De Kwekerij. Na deze verkenning nemen we omwonenden en gebruikers van de weg graag verder mee in het ontwerpproces. Wij verwachten dit proces begin 2022 te starten. 

Korte termijn maatregelen

Naar aanleiding van klachten over de snelheid van het verkeer is besloten om op korte termijn maatregelen te nemen om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit doen we door op twee plekken waar veel kwetsbare verkeersdeelnemers de weg kruisen wegversmallingen te plaatsen. Ook breiden we de 30-kilometerzone alvast uit naar de hele Wijnbergseweg en Doetinchemseweg (tot de Braamtseweg).

Weggebruikers

Weggebruikers zullen eind dit jaar te maken krijgen met de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/u. Weggebruikers die de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg gebruiken om vanaf de Bedrijvenweg naar het noordelijke deel van Doetinchem te gaan of andersom, kunnen het best de verdubbelde Europaweg te nemen. Door de snelheidsverlaging op de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg neemt daar de rijtijd toe, terwijl de rijtijd op de Europaweg is afgenomen door de verbeterde doorstroming. Daarmee is de route via de Europaweg sneller en veiliger.

Hebt u gevonden wat u zocht?