Работа в Нидерландия

Предстои ви да работите в Нидерландия За да се осъществи това, необходим ви е нидерландски номер за социална осигуровка НСО (BSN).

За да подадете молба за получаване на НСО (BSN), трябва да си уредите среща или да се обадите на телефонен номер 0031 314 377 377.

Уреждане на среща

За повече информация, моля посетете следната уебстраница: www.doetinchem.nl

Срещата ще се състои в Общината. Адресът на Общината на Дьотинхем е: Raadhuisstraat 2, 7001 EW Doetinchem.

За да живеете в Нидерландия, нужни са следните стъпки

ако възнамерявате да останете в Нидерландия по-дълго от четири месеца, длъжни сте да се регистрирате в Общинската регистрационна база за лични данни или БЛД (Basisregistratie Personen or BRP); За тази цел трябва да се отнесете до Градската регистрационна служба в общината, в която живеете.

Регистриране на повече от 8 лица

Искате да уредите подаването на молби за получаване на номер за социална осигуровка за повече от 8 души? Или може би сте контактното лице на агенция, която наема работна ръка?  Тогава моля, регистрирайте се наbsn@doetinchem.nl и ние ще се свържем с вас, за да уредим среща.

Смяна на адрес извън Нидерландия

Ако живеете извън Нидерландия и сте сменили адреса си, можете да подадете молба за промяна на адреса в RNI, базата лични данни за хора, които не са жители. Моля, свалете си необходимия формуляр от Интернет и като го попълните, приложете към него валиден документ за самоличност.

Също от Интернет свалете и молба за промяна на адреса