Gaat u voor langere tijd in het buitenland wonen, dan emigreert u. Meld dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan de gemeente. Er is sprake van emigratie als u verwacht minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland te verblijven. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

Afspraak maken verhuizing naar het buitenland

De volgende personen mogen aangifte te doen:

 • Iedereen van 16 jaar of ouder.
 • De ouders, voogd of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Minderjarigen van 16 en 17 jaar mogen ook zelf aangifte doen.
 • De curator van de persoon die onder curatele staat.
 • Iedere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door de aanvrager.
 • Vertrekt u met het hele gezin naar het buitenland en blijft er niemand achter, dan mag 1 persoon aangifte doen.

Let op! Blijft er iemand achter op het adres, dan moeten alle vertrekkende bewoners persoonlijk aan het loket verschijnen.

Tip: Sommige zaken kosten tijd om in orde te maken. Kijk wat voor u belangrijk is om met de Nederlandse overheid te regelen. Deze checklist kan u helpen om alles te regelen. 

Goed om te weten

Wat moet u meenemen?

 • uw geldig identiteitsbewijs

En u moet het volgende doorgeven:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • het land waar u naartoe vertrekt
 • uw nieuwe adres in dat land
 • de datum van emigratie

In- of uitklaringsbewijs inboedel

Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane u om een in- of uitklaringsbewijs voor de inboedel vragen. Voor dit bewijs heeft u een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP) nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?