Gemeente Doetinchem helpt starters met het kopen van een woning. De gemeente verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de zogenaamde starterslening. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank. Het gaat om een tweede lening als aanvulling op de eerste hypotheek. Voor de starterslening betaalt u de eerste 3 jaar geen maandlasten. Na het derde jaar gaat u wel maandelijks rente en aflossing betalen. Is uw inkomen onvoldoende gestegen om de maandelijkse rente en aflossing te betalen? Dan kunt u bij de SVn een hertoets aanvragen.

Hoe vraagt u de starterslening aan?

De starterslening vraagt u aan door het formulier Starterslening in te vullen en een kopie van uw identiteitsbewijs en de getekende koopovereenkomst toe te voegen:

DigiD linkFormulier Starterslening

Hoeveel kunt u lenen?

De hoogte van uw lening is afhankelijk van uw inkomen en eventueel eigen vermogen. De maximaal mogelijke lening is 20% van de verwervingskosten van de woning, met een maximum van € 25.000,-. Met verwervingskosten worden bedoeld: de koopprijs van de woning plus alle kosten die u maakt om de woning te kopen (bijvoorbeeld kosten voor een makelaar of notaris).

Wat zijn de voorwaarden?

  • U koopt voor het eerst een woning, u bent een zogenaamde starter.
  • De aankoopprijs van de woning is niet hoger dan € 225.000,- (exclusief bijkomende kosten).
  • U gaat zelf in de koopwoning wonen.
  • De woning staat in de gemeente Doetinchem. Dit kan een bestaande of een nieuwbouwwoning zijn.
  • U bent in Nederland woonachtig en verblijfsgerechtigd
  • De hypotheek en de starterslening moeten worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • De starterslening wordt verstrekt zolang er budget is.
  • Een eventueel bedrag dat wordt afgesproken voor roerende zaken dient een reële waarde te vertegenwoordigen. De gemeente kan om een specificatie of een taxatie vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?