Onder de naam reclamebelasting wordt een belasting geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daaronder vallen aankondigingen op straat of aan gevels. Maar ook aankondigingen die geplaatst zijn in panden en die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg vallen onder deze belasting. Het maakt niet uit of de aankondigingen zich op gemeentegrond of op particulier terrein bevinden.

Voorbeelden zijn:

  • Lichtreclames
  • Reclamezuilen
  • Vlaggen
  • Billboards
  • Stickers

Kortom, het gaat om aankondigingen die bedoeld zijn om de aandacht van het publiek te trekken.

De gemeente Doetinchem heft reclamebelasting in aangewezen gebieden. Dat zijn de binnenstad van Doetinchem en de bedrijventerreinen De Huet, Keppelseweg, Verheulsweide en Akkermansweide.

GebiedTarief 2024
Tarieven 
binnenstad€ 606,24
Akkermansweide€ 511,08
Bedrijventerreinen€ 533,28

Heeft u gevonden wat u zocht?