Wanneer u een reclamezuil, reclameframe of iets dergelijks wilt plaatsen, dan heeft u daar in veel gevallen een omgevingsvergunning voor nodig.

De regels voor de reclame-uiting op zichzelf zijn geregeld in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Doetinchem. Hierin staat dat het verboden is op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving (artikel 4:15).

Over het algemeen heeft u dus geen vergunning nodig voor de reclame-uiting zelf. Maar de reclame-uiting wordt meestal aangebracht op een zuil, mast of in een frame en dit zijn bouwwerken in de zin van de Woningwet. U kunt via het omgevingsloket op de website omgevingswet.overheid.nl een check doen voor het bouwwerk om te bepalen of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor meer informatie bekijk de pagina Omgevingsvergunning, melding en informatieplicht.

Heeft u gevonden wat u zocht?