Pijler 1: Versterken arbeidsmarkt

Hoe trekken, binden en boeien we werknemers?

Focus 2023: Terugdringen tekorten arbeidsmarkt Doetinchem

We willen een florerende economie in onze stad. Een groot arbeidsaanbod en goed opgeleide werknemers zijn hét medicijn voor een goede economische ontwikkeling en een toename van het aantal banen. 

Op dit moment is binnen veel sectoren een urgent tekort op de arbeidsmarkt

Het grootste economische risico op dit moment is dat bepaalde (basis)activiteiten niet opgepakt of uitgevoerd kunnen worden doordat de arbeidskrachten er niet voor zijn. Bedrijven doen er alles aan om nieuwe mensen aan te trekken, maar dit lukt maar beperkt: zij vissen in dezelfde vijver. Ook is er een groot onbenut arbeidspotentieel in Doetinchem van zo’n 4.500 tot 6.000 personen. Daarbij weten mensen uit andere regio’s Doetinchem en de Achterhoek niet goed te vinden. Daarom is het inzetten op menselijke kapitaal één van de belangrijkste pijlers van Toplocatie Oost.

We moeten de arbeidsparticipatie en de arbeidsproductiviteit stimuleren

Daarom start het project “Aanpak tekorten Doetinchemse arbeidsmarkt”. We gaan ons sterker focussen op de kracht van Doetinchem binnen de regio. Dit moet zorgen voor meer arbeidsparticipatie en hogere arbeidsproductiviteit.

Samen met het Doetinchemse bedrijfsleven en het onderwijsveld benutten we de kansen om Doetinchem als werkgemeente te profileren. Daarnaast creëren we kansen om onbenut arbeidspotentieel in te zetten, een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en talenten te binden aan Doetinchem.

Om het tekort zoveel mogelijk terug te dringen, voeren we (gemeente Doetinchem , IG&D, de FNV en het Regionaal Mobiliteitsteam) gezamenlijk de drie onderstaande campagnes uit.

Investeren om te kunnen vieren

Lokaal en regionaal creëren we de voorwaarden om het menselijk kapitaal van onze economie zo goed mogelijk te benutten en in haar kracht te zetten. Zo investeert de gemeente dit jaar meer dan €100.000 om deze projecten tot een succes te maken en zo Doetinchemse bedrijven te versterken.

'Dit werkt voor mij' campagne

Doelgroep onbenut arbeidspotentieel 

Ongeveer 4000 mensen in de gemeente Doetinchem werken niet of willen graag meer werken dan dat ze nu doen. Door het zogenaamde onbenutte arbeidspotentieel (of ‘onbekend talent’) lopen we economische groei mis. Het onbenutte arbeidspotentieel is een luxe die Doetinchem (en de Achterhoek) zich niet meer kan permitteren. We hebben een communicatiestrategie opgezet om juist deze inwoners van Doetinchem te bereiken. 

We zetten een campagne op om werkzoekenden en werkenden te interesseren. De campagne staat geheel in het teken van de leefwereld van de stads- of dorpsgenoot die (meer) wil werken. Daarvoor ontwikkelen we een wervingscampagne en onder andere een (sub)campagnewebsite die als landingsplaats dient voor de campagne. In deze campagne worden de potentiële klanten aangesproken en sluiten we puur en alleen aan bij de belevingswereld van doelgroepen. 

‘Aju file’ campagne

Doelgroep forenzen richting Arnhem en verder

Van december 2022 tot medio 2023 loopt vanuit de gemeente de campagne “Kom werken in Doetinchem!’. Vanwege het succes zetten we ook na de zomervakantieperiode 2023 een aanvullende campagne in. De campagne benadrukt de voordelen van werken dichtbij en richt zich op werknemers die dagelijkse in de file staan op de A12 richting Arnhem en/of in een straal van 30 kilometer rondom gemeente Doetinchem wonen. Zij worden nieuwsgierig gemaakt via billboards langs de A18 en A12, social media advertenties en de website onverwachtehoek.nl/komwerkenindoetinchem. Banenadviseur Gijs helpt hen vervolgens bij het zoeken naar een passende baan in gemeente Doetinchem. 

Aju stilstaan. Hallo nieuwe baan. Kom werken in Doetinchem.

‘Kom leven en werken in de Achterhoek’ campagne

Doelgroep 25-40 jarigen van buiten de regio

Ook op regionaal niveau staan bedrijven en organisaties voor de uitdaging om voldoende arbeidskrachten te trekken. Vanuit de 8RHK-Ambassadeurs startte daarom in het voorjaar van 2020 de campagne Onverwachte Hoek (onverwachtehoek.nl). Door onder andere een slimme online campagne wordt Onverwachte Hoek vooral buiten de Achterhoek onder de aandacht gebracht. Een campagne die Doetinchem en de Achterhoek als aantrekkelijke werk- en woonstad promoot: onverwachtehoek.nl