De gemeente geeft nooit zonder uw toestemming gegevens over u door aan commerciële organisaties of particulieren. U kunt de gemeente vragen om geheimhouding van gegevens voor bepaalde organisaties. U kunt de geheimhouding ook weer stopzetten.

Bij geheimhouding van uw gegevens:

  • Vragen wij uw toestemming voor het doorgeven van gegevens aan niet-commerciële organisaties en organisaties met een maatschappelijke functie.
  • Vragen notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten naar uw gegevens?
    Dan nemen wij eerst contact met u op. Afhankelijk van de situatie beslist de gemeente of de gegevens worden doorgegeven.

DigiD linkVraag geheimhouding persoonsgegevens aan.

Geheimhouding niet voor alle organisaties

Er zijn organisaties die wettelijke taken uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, UWV, zorgverzekeraars, pensioenfondsen of politie. Zij mogen gegevens vragen uit de basisregistratie personen (BRP) die zij nodig hebben voor hun taak. U kunt dit niet tegenhouden met geheimhouding van uw gegevens.

Meer informatie

Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft dan niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Deze wordt automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

Kijk voor meer informatie op:

Heeft u gevonden wat u zocht?