Scholen kunnen van de gemeente vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen.
U kunt hierbij denken aan nieuwbouw en uitbreiding. Maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket.

Het schoolbestuur vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. De aanvraag geldt voor huisvestingsvoorzieningen in het volgende jaar.

Geef de volgende informatie door:

  • waarom u de vergoeding wilt;
  • wat u met de vergoeding gaat doen;
  • de grootte en het soort huisvesting;
  • schatting van de kosten.

Lokale regelgeving

Raadpleeg Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem 2015(externe link).

In de lokale regelingen van de gemeente staan de rechten en plichten. Deze vindt u op www.overheid.nl(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?