Wilt u weten of u Nederlander kunt worden en op welke manier?

Maakt u dan een afspraak met een medewerker van de gemeente. Samen kijken we of u aan de voorwaarden voldoet en wat u nodig hebt.

Bel voor een afspraak

Wij geven u onder andere informatie over:

 • of u in aanmerking komt voor naturalisatie of optie
 • wat u moet inleveren
 • wat de gevolgen zijn voor uw huidige nationaliteit
 • de kosten

Wilt u bij de afspraak het volgende meenemen:

 • uw verblijfsdocument
 • uw paspoort
 • alle behaalde diploma’s in Nederland (ook inburgeringsdiploma’s)
 • uw geboorteakte (als u niet in Nederland bent geboren)
 • uw huwelijksakte (als u niet in Nederland getrouwd bent)

Hebt u een van de bovenstaande documenten niet, zoals bijvoorbeeld een paspoort of een geboorteakte? Wij kijken tijdens de afspraak wat u nodig hebt voor een aanvraag.

De naturalisatieprocedure duurt maximaal 1 jaar. Deze termijn kan maximaal 2 keer worden verlengd met een half jaar. De optieprocedure duurt enkele weken.

Welke voordelen heeft de Nederlandse nationaliteit?

 • U mag een Nederlands paspoort of een identiteitskaart aanvragen
 • U hebt geen verblijfsvergunning meer nodig
 • U mag stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. U kunt ook zelf gekozen worden
 • U mag in andere landen van de Europese Unie wonen en werken
 • U krijgt hulp van de Nederlandse ambassade in het buitenland

Er zijn drie manieren waarop u Nederlander wordt:

 • Van rechtswege
 • Via optie
 • Via naturalisatie

Van rechtswege

Bijvoorbeeld: Als een van beide ouders Nederlander is, wordt een kind automatisch Nederlander. Dit noemen wij het krijgen van de nationaliteit van rechtswege.

Optie

Dit is een eenvoudige manier om Nederlander te worden. Bij optie beslist de gemeente of u Nederlander wordt. Om in aanmerking te komen voor Optie moet u aan één van de voorwaarden voldoen die in de wet staan genoemd. Hieronder leest u de meest voorkomende:

 • U bent meerderjarig (18 jaar of ouder), in Nederland geboren en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland.
 • U bent in Nederland geboren, u hebt hier ten minste drie jaar onafgebroken gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf uw vierde jaar legaal in Nederland.
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont ten minste één jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent ten minste drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont ten minste 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • U bent 65 jaar of ouder en woont ten minste 15 jaar onafgebroken in Nederland.

Wat zijn de voordelen van de optieprocedure?

 • Deze procedure gaat snel
 • De aanvraag is goedkoper dan naturalisatie
 • U hoeft meestal geen afstand te doen van uw huidige nationaliteit*
 • U hoeft geen inburgeringsexamen af te leggen

*Bij sommige landen verliest u automatisch uw nationaliteit.

Als u niet voor optie in aanmerking komt, is de naturalisatieprocedure misschien wel mogelijk voor u.

Naturalisatie

De voorwaarden om voor naturalisatie in aanmerking te komen, vindt u op de website van de IND(externe link). Voor naturalisatie moet u eerst een afspraak maken bij de afdeling gemeentewinkel voor een persoonlijk advies. Naturalisatie is een dure en langdurige procedure.

Voldoet u aan de voorwaarden en is de aanvraag compleet?

Dan plannen we een afspraak voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. U vult dan een aantal formulieren in en betaalt de kosten. De aanvraag voor optie behandelt en beslist de gemeente zelf. De aanvraag voor naturalisatie sturen wij door naar de IND. De IND beslist of u Nederlander wordt.

Is uw aanvraag naturalisatie of optie goedgekeurd?

Als de IND of de gemeente besluit dat u Nederlander wordt, nodigen wij u uit voor de naturalisatieceremonie. Dit is een bijeenkomst met iedereen die de afgelopen weken in Doetinchem Nederlander is geworden. U krijgt een brief van de burgemeester waarin hij u uitnodigt voor de naturalisatieceremonie. Hij geeft u tijdens de ceremonie persoonlijk het bewijs van uw Nederlandse nationaliteit. Kunt u niet komen op de ceremonie? Dan nodigt hij u uit voor de volgende ceremonie (ongeveer 3 maanden later). U bent dan geen Nederlander tot die tijd.

Is uw aanvraag afgewezen?

Het kan gebeuren dat de IND informatie over u heeft wat wij niet weten. Ook kan het zijn dat u tegen ons advies in toch een aanvraag wilde doen voor naturalisatie of optie. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u daartegen bezwaar maken. In de afwijzingsbrief staat op welke manier u dat kunt doen.

Wat kost het?

Naturalisatie
Aantal personenTarief 2022
Kosten 1 persoon€ 945,-
Kosten gemeenschappelijk (echtgenoten samen)€ 1.206,-
Kosten mee-naturaliserend minderjarig kind€ 139,-
Verminderd tarief (asielstatus) 1 persoon€ 703,-
Verminderd tarief (asielstatus) gemeenschappelijk (echtgenoten samen)€ 965,-
Optieprocedure
Aantal personenTarief 2022
Kosten 1 persoon€ 200,-
Kosten gemeenschappelijk (echtgenoten samen)€ 342,-
Kosten mee-opterend minderjarig kind

€ 22,-

Let op: U krijgt het geld niet terug als uw aanvraag wordt afgewezen.

Aanvullende informatie

U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen als u:

 • onjuiste gegevens hebt doorgegeven
 • in het leger gaat van een land dat vecht tegen Nederland of een bondgenootschap van Nederland
 • een andere nationaliteit aanneemt (er zijn uitzonderingen)

Lees ook

Meer informatie vindt u op de website van de IND Nederlander worden(externe link)

Hebt u gevonden wat u zocht?