Mobiliteitsplan Doetinchem 2036 ter inzage

Wat willen we de komende jaren doen op het gebied van verkeer en mobiliteit? De gemeente Doetinchem heeft de ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners. Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer. Daarom hebben we gewerkt aan ons Mobiliteitsplan Doetinchem 2036. Hiervoor hebben we onder andere inwoners en belangenverenigingen geraadpleegd. Het mobiliteitsplan ligt nu ter inzage, wat betekent dat burgers het plan kunnen lezen en hun reactie kunnen geven.

Het mobiliteitsplan geeft richting aan onze doelen op het gebied van verkeer en mobiliteit. Bereikbaarheid vormt een belangrijk onderdeel van onze rol als centrumgemeente van de Achterhoek. We blijven investeren om de fysieke bereikbaarheid van Doetinchem, Wehl en Gaanderen per fiets, openbaar vervoer en auto te verbeteren. Een goede, toekomstbestendige bereikbaarheid brengt voordelen met zich mee voor onze bedrijven, inwoners, werknemers en recreanten.

In het mobiliteitsplan stellen we maatregelen op die we tot 2036 kunnen uitvoeren. Het plan zal niet direct leiden tot aanpassingen aan onze wegen, maar geeft wel inzicht in de richting waarin we ons de komende jaren ontwikkelen op het gebied van verkeer en vervoer. Over de uitvoering beslist de gemeenteraad.

We hebben vier hoofdambities voor verkeer en mobiliteit

In dit mobiliteitsplan hebben we onze vier hoofdambities verwoord:

  • bruisende binnenstad;
  • verbeteren leefbaarheid wijken & kernen;
  • stimuleren actieve mobiliteit & openbaar vervoer;
  • optimaal sturen van verkeer.

Deze ambities hebben we vertaald naar een ideale verkeerssituatie in 2036. Dit is een wensbeeld waarin alle verkeersdeelnemers een plek hebben gekregen. Op hoofdlijnen hebben we ook een pakket maatregelen beschreven waarmee we dit wensbeeld kunnen realiseren.

Wilt u de plannen inzien?

U kunt het Mobiliteitsplan(externe link) inzien op de website van officielebekendmakingen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?