Op het gebied van verkeer en vervoer willen we in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom maken wij een nieuw verkeersbeleidsplan: het mobiliteitsplan. Alle verkeersdeelnemers komen erin aan bod. Daarom willen wij dit plan samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken.

Het mobiliteitsplan

We voegen alle ideeën en opmerkingen samen met de ontwikkelingen en trends die we in beeld hebben gebracht. Het totaalbeeld hiervan is het vertrekpunt voor het nieuwe mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan geeft een toekomstbeeld voor de komende 10 à 20 jaar. Hiervoor gaan we ook met een klankbordgroep werken.

Het mobiliteitsplan zal niet direct leiden tot aanpassingen aan onze wegen. Het plan geeft wel inzicht in de richting waarin we ons de komende jaren ontwikkelen op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij is een goede balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid belangrijk. Hiermee stellen we maatregelen op die we de komende 20 jaar kunnen uitvoeren. Over de uitvoering beslist de gemeenteraad.

De gemeente is op het moment bezig met het inventariseren van het huidige mobiliteitsnetwerk van de gemeente Doetinchem. Onderdeel hiervan is het analyseren van de geplaatste reacties. In een volgende fase volgt een terugkoppeling van het mobiliteitsplan op deze website.

Online onderzoek

Eind 2022 hielden we via een digitale kaart een verkeersonderzoek. Alle inwoners en gebruikers van de gemeente Doetinchem konden aangeven wat de positieve zaken, wensen en knelpunten zijn in het verkeer. We kregen bijna 600 reacties binnen; een mooie score. U kunt alle resultaten van het onderzoek op de kaart van arcgis.com(externe link) bekijken. Ook kunt u de resultaten per thema filteren.

Heeft u gevonden wat u zocht?