Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kunnen huurders hun klachten melden bij het meldpunt van de gemeente.

Uitleg van goed verhuurderschap vindt u op de website van het Ministerie van Binnenlandse zaken via de links:

Ongewenst verhuurderschap melden

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden bij ons meldpunt als u:

 • een particuliere huurwoning zoekt 
 • een woning huurt van een particuliere verhuurder of via een verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders 
 • een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie?

Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning aan u verhuurt. Die werkt de klacht zelf af. Informatie hierover vindt u op de website van de woningcorporatie.

Regels goed verhuurderschap

In de Wet goed verhuurderschap staan 7 regels waaraan verhuurders zich moeten houden:

 • de verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren
 • de verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken
 • de verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen
 • de verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken
 • de verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning  die niet in het huurcontract staan
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
 • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien 
 • de verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7)(externe link).
 • de verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuur aan buitenlandse werknemer

Indien u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract moet:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastgelegd worden
 • de verhuurder de huurder schriftelijk informeren in een taal die u als huurder begrijpt

Overige klachten verhuur

Gaat uw klacht over iets anders dan de hierboven genoemde punten? Bijvoorbeeld over de hoogte van de huur, een huurverhoging of slecht onderhoud? Dan geldt de gebruikelijke huurbescherming. De gemeente kan u hierbij niet helpen. Schakel hiervoor de huurcommissie in. Bezoek daarvoor de website huurcommissie.nl(externe link).

Meldpunt ongewenst verhuurderschap

Huurders kunnen ongewenst verhuurgedrag over particuliere verhuurders bij ons melden via onderstaande knop.

Meld ongewenst verhuurderschap

Na uw melding

Met de verstrekte informatie zal de gemeente onderzoeken of verhuurder en/of verhuurbemiddelaar basisnormen met betrekking tot de Wet goed verhuurderschap heeft overtreden. Dit onderzoek kan enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de informatie. Na het onderzoek ontvangt de huurder de uitkomst van dit onderzoek en een advies welke verdere stappen te zetten.

De gemeente heeft de mogelijkheid om de verhuurder en/of verhuurbemiddelaar een waarschuwing, boete of een ontzegging van de verhuurvergunning te geven. Welke maatregel wordt genomen, ligt aan de ernst van de inbreuk op de norm goed verhuurderschap en op de frequentie van meldingen. De gemeente zal u hier verder over informeren. Heeft u anoniem een melding gedaan? Dan krijgt u geen opvolgende informatie na uw melding.

Heeft u gevonden wat u zocht?