Wilt u een plaats op de markt hebben? Dan vraagt u een marktvergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt. De markten worden gehouden op dinsdag, donderdag en zaterdag. Lees voor een standplaats op andere plekken de informatie over de standplaatsvergunning.

Wat moet ik meenemen?

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een beschrijving van de aard van uw handel
 • op welke markt u wilt staan
 • inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

Kosten

U betaalt eenmalig inschrijfgeld. Dit is voor een vaste standplaats en voor een meeloopplaats. De inschrijving op de sollicitantenlijst kost € 32,05. Verder betaalt u marktgeld. Voor de tarieven verwijzen wij u naar de legesverordening onder het uitklapveld Lokale regelgeving. 

Tijdelijke standplaats

Een inschrijving voor een tijdelijke standplaats kan direct worden geregeld. Wanneer u zich ’s ochtends bij de marktmeester inschrijft, kan het zijn dat u die dag nog kunt meelopen op de warenmarkt.

Vaste standplaats

Een inschrijving voor een vaste standplaats wordt zo snel mogelijk afgehandeld maar kan enige tijd in beslag nemen. Wanneer er meerdere gegadigden zijn, gaat de marktcommissie eerst in overleg.

Vragen?

Heeft u vragen over de marktvergunning? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente (0314) 377 377.

Goed om te weten

Tijdelijke standplaatsen zijn standplaatsen die ontstaan wanneer een vaste marktkoopman niet aanwezig is. Deze standplaatsen worden elke week uitgegeven. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u zich inschrijven op de meelooplijst. Wanneer u op deze lijst staat, moet u zich eens in de drie weken melden om een standplaats te krijgen. Uiteraard kunt u zich ook wekelijks melden om een standplaats proberen te krijgen. Wanneer u zich niet eens in de drie weken bij de marktmeester meldt, dan wordt uw naam van de lijst afgehaald.

Op het moment dat er op de warenmarkt een vaste standplaats vrijkomt, wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • Betreft het een aangewezen plek?
  De vrijgekomen standplaats wordt aangeboden aan branchegenoten, die 2 weken de tijd hebben om schriftelijk te reageren.
 • Betreft het een niet-aangewezen plek?
  Alle vaste standplaatshouders krijgen de mogelijkheid om van plek te wisselen. Het aantal m² van de nieuwe plek is het uitgangspunt. Als een marktkoopman een plek bezit van bijvoorbeeld 8 m² en wil verhuizen naar een plek van 12 m², moet de volledige 12 m² ingenomen worden.
 • Vervolgens vindt er een publicatie van de vrijgekomen plek plaats in vakblad De Koopman met daarin de specificaties van de plek (dag/grootte).
 • Geïnteresseerden kunnen, binnen de gestelde termijn, verdere informatie opvragen bij de medewerker economie en vervolgens schriftelijk reageren op de door de gemeente gestelde termijn.
 • Als er één sollicitant is, wordt de vrijgekomen plek, onder voorbehoud van het officiële besluit van het college van burgemeester en wethouders, toegewezen aan de sollicitant en wordt de standplaatsvergunning afgegeven.
 • Als voor de toewijzing van een beschikbare standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats toegewezen aan de sollicitant die op basis van nader te bepalen afspraken het meest bijdraagt aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de markt.

Aanvullende informatie

Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning.

Een standplaatsvergunning heeft u nodig als u een plaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. Zoekt u informatie over een vaste standplaatsvergunning? Kijk dan op de pagina over standplaatsvergunningen.

Hebt u gevonden wat u zocht?