In 2021 hebben meer dan 40 sportclubs en andere organisaties samen een sportakkoord gemaakt. Hierin staat een verzameling van ideeën en acties om sporten in Doetinchem nog beter te maken. In het sportakkoord staan drie grote onderwerpen:

  • Inclusief sporten en bewegen (iedereen telt mee en doet mee met sporten en bewegen in Doetinchem)
  • Duurzame sport- en beweeginfrastructuur (er zijn genoeg plekken in Doetinchem om te sporten en bewegen)
  • Vitale sport- en beweegaanbieders (er zijn genoeg clubs in Doetinchem waar je kunt sporten en bewegen).

In de volgende jaren gaan we samen aan de slag. Per onderwerp is er een groep mensen actief. Samen denken ze na over de acties en ideeën en maken ze afspraken.

Het sportakkoord kan steeds veranderen. Er kunnen nieuwe onderwerpen worden toegevoegd. Nieuwe mensen of organisaties kunnen meedoen. Samen kunnen we jarenlang aan het werk met het sportakkoord.

Lijkt het u leuk om mee te denken? Of hebt u goede ideeën? Stuur dan een mail naar sport@doetinchem.nl en geef aan op welk onderwerp u wilt meedoen.

Poster lokaal sportakkoord Doetinchem. Inclusief sporten en bewegen. Vitale sport en beweegaanbieders. Duurzame sport en beweeginfrastructuur.

Stand van zaken november 2021

In verband met het coronavirus kunnen we momenteel geen centrale bijeenkomst organiseren. Toch hopen we dat u niet stil zit.

Hebt u een idee?

We dagen iedereen uit om binnen de thema’s aan de slag te gaan met de ambities en acties. Dat kan met een eigen idee, maar het kan ook zijn dat je wil aansluiten op iets wat al speelt. Pak zelf het initiatief en wacht niet af. Het sportakkoord is juist bedoeld om aanvullend op bestaand beleid en kaders het sportlandschap te ontwikkelen.

Een duwtje in de rug

Om dit verder te stimuleren is de eenmalige stimuleringsprijs bedacht. Hiermee krijgt uw idee of initiatief een duwtje in de rug. Er is € 5.000,- beschikbaar, bijvoorbeeld om 5 initiatieven te ondersteunen met € 1.000,-. Het budget kan op verschillende manieren ingezet worden, bijvoorbeeld om materiaal aan te schaffen, een plan door te rekenen, of om een cursus of opleiding in te kopen.

De inzet van het budget moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Het draagt bij aan de ambities en doelstellingen van het lokaal sportakkoord Doetinchem;
  2. De aanvraag wordt gedaan door tenminste twee deelnemende partijen.

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 10 december 2021 ingediend worden via sport@doetinchem.nl.

Hebt u gevonden wat u zocht?