In 2021 hebben meer dan 40 sportclubs en andere organisaties samen een sportakkoord gemaakt. Hierin staat een verzameling van ideeën en acties om sporten in Doetinchem nog beter te maken. In het sportakkoord staan drie grote onderwerpen:

  • Inclusief sporten en bewegen (iedereen telt mee en doet mee met sporten en bewegen in Doetinchem)
  • Duurzame sport- en beweeginfrastructuur (er zijn genoeg plekken in Doetinchem om te sporten en bewegen)
  • Vitale sport- en beweegaanbieders (er zijn genoeg clubs in Doetinchem waar je kunt sporten en bewegen).

In de volgende jaren gaan we samen aan de slag. Per onderwerp is er een groep mensen actief. Samen denken ze na over de acties en ideeën en maken ze afspraken.

Het sportakkoord kan steeds veranderen. Er kunnen nieuwe onderwerpen worden toegevoegd. Nieuwe mensen of organisaties kunnen meedoen. Samen kunnen we jarenlang aan het werk met het sportakkoord.

Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord is er door het college een subsidieregeling vastgesteld. Meer informatie over deze subsidieregeling vind je op de pagina subsidie voor voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord 2022.

Lijkt het u leuk om mee te denken? Of hebt u goede ideeën? Stuur dan een mail naar sport@doetinchem.nl en geef aan op welk onderwerp u wilt meedoen.

Poster lokaal sportakkoord Doetinchem. Inclusief sporten en bewegen. Vitale sport en beweegaanbieders. Duurzame sport en beweeginfrastructuur.

Stand van zaken december 2021 - Een duwtje in de rug

Eind november deden we een oproep: dien een initiatief in wat een duwtje in de rug kan gebruiken.

We waren blij verrast met de mooie initiatieven die werden ingediend. Van het doorontwikkelen van een bestaande samenwerking, tot het voorbereiden van een fusie tussen twee verenigingen. De aanvragen geven een mooi inkijkje waar sportend Doetinchem mee bezig is. De volgende aanvragen ontvangen een duwtje in de rug:

Petanqueclub Doetinchem en Prakticon

Al enkele jaren werken Petanqueclub Doetinchem en Prakticon samen in een programma waarbij leerlingen van Prakticon clinics volgen bij de Petanqueclub. Deze samenwerking bevalt van beide kanten erg goed. De gezamenlijke aanvraag voor de stimuleringsprijs is er opgericht om de samenwerking structureel te borgen en te verbeteren voor de toekomst. Met de stimuleringsprijs willen beide partijen materiaal inkopen en wordt er gekeken naar een cursus/training op maat voor de vrijwilligers van de Petanqueclub.

RTC de Pedaleur en ATB Club de Pedaleur

Hoewel de namen anders doen vermoeden zijn beide fietsclubs op dit moment nog twee aparte verenigingen. Daar komt verandering in en met de stimuleringsprijs willen de clubs de aanstaande fusie een duwtje in de rug geven. Met een bijdrage vanuit het sportakkoord kan er gewerkt worden aan het formeel vormgeven van de fusie en wordt er geïnvesteerd in opleidingen.

DZC '68 en DHC

De bewoners van Sportpark Zuid dienden allebei een aanvraag in voor ondersteuning van hun programma’s voor aangepast sporten. Bij DHC is er in de afgelopen jaren met veel enthousiasme begonnen met Special Hockey. Ook DZC heeft binnen haar vereniging veel aandacht voor aangepast sporten. Er zijn diverse groepen actief in het G-voetbal. Met de stimuleringsprijs willen de twee verenigingen deze vormen van hockey en voetbal verder onder de aandacht brengen en de samenwerking met onderwijs en zorginstellingen versterken. Daarnaast zijn de verenigingen van plan om samen met Sport-ID te kijken naar een geschikte opleiding/training. Om gezamenlijk het technisch kader verder te ondersteunen en op te leiden.

We willen de initiatiefnemers van harte feliciteren met de stimuleringsprijs en wensen hen veel succes met de mooie ambities en plannen. Binnen het sportakkoord vinden we het belangrijk om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Daarom hebben we de initiatiefnemers gevraagd om tijdens de eerstvolgende bijeenkomst in 2022 hun ervaringen met alle deelnemers te delen.

Heeft u gevonden wat u zocht?