Werkzaamheden J.F. Kennedylaan 2024

Een deel van de J.F. Kennedylaan is aan groot onderhoud toe. Het gaat om het stuk tussen de Hofstraat en de Varsseveldseweg. In september startte Buha al met groot onderhoud op het gedeelte tussen de Varsseveldseweg en de Van Hogendorplaan. Hier is het asfalt vervangen.

Geen grote aanpassingen, wel verbetering fietsveiligheid

We maken van de gelegenheid gebruik om het gedeelte tussen de Hofstraat en de Rozengaardseweg veiliger in te richten voor de fietser. We maken er verhoogd aanliggende fietspaden langs de weg. Omdat er op dit gedeelte weinig ruimte is voor grote aanpassingen, verplaatsen we de aanwezige parkeervakken naar de Nieuweweg, Weustenstraat en Themansstraat.  

Aannemer NTP gaat het project voor ons uitvoeren en start op maandag 19 augustus 2024 met de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Werkzaamheden

Tekstversie

Werkgebied

Complete werkgebied J.F. Kennedylaan

Locatie

Het gaat om het stuk tussen de Hofstraat en de Varsseveldseweg. En een stukje Hofstraat en Rozengaardseweg aansluitend aan de J.F. Kennedylaan.

Verhoogd fietspad

Op dit deel van de J.F. Kennedylaan leggen we verhoogde fietspaden aan.

Locatie

Aan beide kanten van de J.F. Kennedylaan, tussen Nieuweweg en Rozengaardseweg 

Aanleg regenwaterriool

Onder dit deel van de J.F. Kennedylaan leggen we een regenwaterriool aan.

Locatie

Tussen Nieuweweg en een klein stukje voorbij de Rozengaardseweg.

Verkeerslicht gaat weg

Het verkeerslicht op deze kruising gaat weg.

Locatie

Kruising J.F. Kennedylaan en Hofstraat.

Wat gaan we nog meer doen?

Op het gedeelte Nieuweweg-Rozengaardseweg komt een extra riool om meer water op te kunnen vangen.
We verbeteren de kruisingen met de Rozengaardseweg en de Hofstraat. De kruising met de Rozengaardseweg wordt iets compacter gemaakt en de verkeerslichten worden vervangen. De kruising met de Hofstraat wordt vereenvoudigd en de verkeerslichten komen hier niet meer terug.
Tijdens onze werkzaamheden legt Liander ook kabels aan om het elektriciteitsnet te verbeteren. Door samen te werken beperken we de overlast.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 3 oktober is in het Graafschap College het ontwerp voorgelegd aan de aanwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden tijdens een inloopavond. De inloopavond was goed bezocht door de omwonenden en gaf een goed beeld van de vragen en opmerkingen die er leven. Hieronder leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waar kan ik straks parkeren?

Over de parkeerstrook langs de Kennedylaan kregen we de volgende opmerkingen meerdere keren:

  • De parkeervakken worden gebruikt door mensen die niet in de buurt moeten zijn;
  • De parkeervakken zijn in slechte staat.

Door de parkeervakken te verplaatsen naar de zijstraten, verwachten we dat men minder snel geneigd is hier te parkeren. Ook is het in- en uitstappen een stuk veiliger in de zijstraten dan langs de Kennedylaan.
Uit metingen weten we dat niet alle parkeervakken altijd in gebruik zijn. Daarom komen er twee parkeerplekken minder terug.

Wordt de weg veilig genoeg?

Verschillende bewoners hebben hun zorgen geuit over de veiligheid en krappe inrichting. De snelheid van het verkeer en de smalle rijbaan spelen een rol in deze zorgen. 
De gepresenteerde inrichting hebben we volgens landelijke richtlijnen gemaakt. Deze inrichting is al op verschillende  andere wegen in Doetinchem te vinden, zoals de Kruisbergseweg en Havenstraat en werkt daar goed. Met een smallere rijbaan rijdt het verkeer langzamer. Ook is de oversteek minder lang. De locatie en afmetingen van de inritten zijn afgestemd op de smallere weg. 

Bewoners verwachten dat het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising met de Hofstraat, uitnodigt tot hard rijden. Om het verkeer af te remmen, hebben we slingers aangebracht in het ontwerp voor de kruising. Om tegemoet te komen aan deze verwachting, onderzoeken we of we hier meer maatregelen kunnen nemen om hard rijden minder aantrekkelijk te maken.

Definitieve ontwerptekeningen

De definitieve ontwerptekeningen voor de J.F. Kennedylaan vindt u hieronder.

Ontwerptekening reconstructie Kennedylaan 1 (pdf, 3.530 kb): kruising Kennedylaan-Hofstraat. De verkeerslichten zijn verwijderd en de Kennedylaan is voorzien van een brede midden geleider. Ook worden er snelheid remmende plateaus aangebracht op de Kennedylaan.

Ontwerptekening reconstructie Kennedylaan 2 (pdf, 2.260 kb): Kennedylaan tussen de Hofstraat en Rozengaardseweg. Voor de fietser worden verhoogde fietspaden aangelegd naast de rijbaan. Aan beide kanten wordt ook een stoep gemaakt. De huidige parkeerstrook komt te vervallen en in de Nieuweweg, Weustenstraat en Themansstraat worden extra parkeerplaatsen aangelegd.

Ontwerptekening reconstructie Kennedylaan 3 (pdf, 3.139 kb): kruising Rozengaardseweg-Kennedylaan. De kruising wordt iets compacter gemaakt en de oversteekplekken voor de fietsers worden benadrukt in de hoeken van de kruising. Langs de Rozengaardseweg richting de Bilderdijkstraat worden de fietspaden verhoogd aangelegd.

Ontwerptekening reconstructie Kennedylaan 4 (pdf, 1.548 kb): Graafschap College. De inrichting ter hoogte van het Graafschap College wordt hier niet aangepast, maar er vinden wel werkzaamheden plaats aan de riolering en het asfalt wordt vervangen.

Ontwerptekening reconstructie Kennedylaan 5 (pdf, 2.012 kb): Kennedylaan tussen het Graafschap College en Varsseveldseweg. De inrichting wordt hier niet aangepast, maar het asfalt wordt wel vervangen.

IPOR doorsnede wegprofiel (pdf, 142 kb) Het profiel van de nieuwe inrichting van de Kennedylaan ter hoogte van huisnummer 82. Hier worden verhoogde fietspaden en stoepen aan beide kanten van de rijbaan aangebracht.

IPOR legenda (pdf,117 kb)
 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Stuur dan een e-mail naar kennedylaan@doetinchem.nl. Telefonisch contact opnemen met de gemeente kan via (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?