Op deze pagina vindt u alle documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Doetinchem.

 

 

 

Begroting

Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het komende jaar. In de begroting staat wat de plannen zijn en welke resultaten de raad wil behalen. Ook worden de plannen financieel vertaald.

Klik op de bestanden om de begroting te bekijken.

Jaarrekening

In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de begroting.

Klik op het het bestand om de jaarrekening te bekijken. 

Kadernota

De kadernota is het kaderstellende visiedocument van de raad, dat de basis vormt voor de begroting van het volgende jaar.

Klik op het bestand om de kadernota te bekijken. 

Wilt u verder terugkijken?

Bekijk dan het digitale archief

Hebt u gevonden wat u zocht?