De Wehlse Broeklanden ontwikkelt zich steeds meer als een recreatief aantrekkelijk gebied. Een gebied waar het goed toeven is. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de eigenaren van de gronden in het gebied. Deze eigenaren hebben ingestemd met een recreatief medegebruik van de privé eigendommen.

Aanlijn- en opruimplicht

Veel mensen nemen bij de wandeling ook de hond mee. Dit is prima, lekker een flink stuk wandelen samen met de hond in een mooie omgeving. Er gaat hierbij echter steeds vaker wat fout. Omdat het gebied behoort tot het buitengebied denken mensen dat de hond hier niet aan de lijn hoeft. Dit klopt echter niet. De regel dat de hond niet aan de lijn hoeft geldt voor de gemeentelijke eigendommen en niet voor de eigendommen van particuliere eigenaren. Om te voorkomen dat er een lappendeken ontstaat van waar u wel en niet met een hond los mag lopen is besloten dat voor de gehele Wehlse Broeklanden een aanlijn- en opruimplicht geldt.  

Hondenlosloopgebied De Uitloop

Alleen in het hondenlosloopgebied De Uitloop is het niet aangelijnd uitlaten van een hond nog mogelijk. Deze bijna 4,5 hectare is speciaal bestemd voor honden om los te lopen en te spelen.

Borden

Om deze afwijkende situatie goed duidelijk te maken wordt bij elke toegangsweg en elk voet- of fietspad een bord geplaatst. Op het bord is aangegeven dat ook na het passeren van het bord de aanlijn- en opruimplicht geldt. Handhavers van de gemeente Doetinchem zullen toezien op de naleving van de regels.

Samen

Laten we samen proberen om het gebied voor nu en in de toekomst beschikbaar te houden als een recreatief gebied waar landbouw, recreatie en natuur hand in hand kunnen gaan. Wij rekenen hierbij op uw medewerking.

Hebt u gevonden wat u zocht?