Op dinsdag 7 november 2023 kwamen inwoners en ondernemers bij elkaar in De Steck in Doetinchem. Hier organiseerde gemeente Doetinchem een bijeenkomst over hergebruik van spullen, het maken van bewuste keuzes en het voorkomen van afval. Dit noemen we ook wel ‘circulariteit’. Het doel van de avond was om mensen te informeren over het onderwerp en tegelijkertijd informatie op te halen voor het plan van aanpak. We kijken terug op een geslaagde avond met interessante gesprekken. 

Ambitie voor de toekomst

Gemeente Doetinchem heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn en al in 2030 voor de helft. In een circulair Doetinchem bestaat er geen afval, maken we van alle restproducten iets nieuws en zijn producten zo duurzaam mogelijk. De inzet, meningen en ideeën van ondernemers, studenten en inwoners hierover zijn hard nodig!

Plan van aanpak 

Gemeente Doetinchem wil werk maken van circulariteit. Daarom werken we aan een plan van aanpak om afval te voorkomen, bewust te kopen en hergebruik van spullen te stimuleren. Dat doen we niet alleen. Daarom kwamen we op 7 november bij elkaar in De Steck om inspiratie op te halen en informatie uit te wisselen. Wilt u ook uw bijdrage leveren? Neem dan contact op met team Leefomgeving, te bereiken via (0314) 377 377.

Opgehaalde informatie verwerken

De volgende stap in de richting van het plan van aanpak, is het verwerken van alle informatie die we hebben opgehaald. Op 14 december staat een informatieve raadsvergadering op de agenda over dit onderwerp. De planning is om het plan van aanpak in het eerste kwartaal van 2024 door de gemeenteraad te laten vaststellen.