In Nederland hebben we het recht om in de openbare ruimte bij elkaar te komen om te demonstreren of te protesteren. Als u in Doetinchem wilt protesteren, dan moet u dit minimaal 72 uur van tevoren melden. Er zijn ook voorschriften waaraan u zich moet houden. Die staan in artikel 2:3 van onze Algemene plaatselijke verordening (Apv). Dat is de juridische basis voor het melden en houden van een demonstratie.

Meld demonstratie of betoging

Artikel 2:3 van de Apv - Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

 1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 72 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.
 2. De kennisgeving bevat:
  • naam en adres van degene die de betoging houdt;
  • het doel van de betoging;
  • de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
  • de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
  • maatregelen die degene die de betoging houdt, zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.
 3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.
 4. Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.
 5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

Heeft u gevonden wat u zocht?