Doetinchem verbetert winkelcentrum De Bongerd.

Korte terugblik

Al in 2012 heeft gemeente Doetinchem besloten dat winkelcentrum De Bongerd met daarbij de sporthal moest worden doorontwikkeld. Sinds die tijd zijn er veel gesprekken gevoerd over de manier waarop deze verbetering van het gebied moest worden aangepakt. In 2019 is Doetinchem samen met projectontwikkelaar Becedo tot een nieuw stedenbouwkundig plan gekomen. In dit plan krijgt het gebied een nieuwe supermarkt, een parkeergarage, met hier bovenop een sporthal. Ook zal er een wijziging van de bestaande openbare ruimte plaatsvinden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast, het bouw- en inrichtingsplan worden uitgewerkt en een omgevingsvergunning worden verleend. Over het plan en het hierbij behorende proces vindt u op deze pagina meer informatie.

Enquête ‘Groene icoon’ winkelcentrum De Bongerd

Een groene inrichting van de openbare ruimte maakt op dit moment geen onderdeel uit van het nieuwbouwplan. Naar onze mening een gemiste kans. Een herinrichting van het openbaar gebied brengt ook kansen met zich mee. Denk aan:

  • oplossingen die bijdragen aan verkoeling in het winkelgebied
  • voorkomen van overtollig- of een tekort aan regenwater
  • het versterken en aantrekkelijk maken van het winkelcentrum door natuur toe te voegen (meer biodiversiteit)

Om een goed ontwerp te kunnen maken voor de openbare ruimte van winkelcentrum de Bongerd willen we graag van u horen wat u belangrijk vindt. Daarom vragen we u om een enquête in te vullen. De vragen gaan over een groene inrichting van de openbare ruimte in het hele winkelcentrum, de (nieuwe) parkeerplaatsen en het winkelplein. Tot en met maandag 23 mei a.s. kunt u de enquête invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Enquête invullen

We vinden het belangrijk om te vermelden dat het op dit moment nog onduidelijk is in welke mate we (financiële) mogelijkheden hebben om de openbare ruimte in het winkelcentrum groener in te richten.

Belangrijke onderdelen van het nieuwe bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om:

  • een nieuwe supermarkt met daarbovenop een sporthal en ruimte voor wijkactiviteiten te bouwen;
  • de huidige winkels een mooier aanzicht te geven door het aanbrengen van luifels;
  • een ondergrondse parkeergarage te realiseren waardoor het aantal parkeerplaatsen toeneemt met 179;
  • het openbaar gebied (winkelplein en parkeerplaatsen) anders in te richten;
  • een herkenningspunt te bouwen van maximaal 20 meter hoog.

In de onderstaande video hoort en ziet u meer over het plan en de procedure.

Problemen met het kijken van de film? Bekijk dan hier de film over De Bongerd.

Bestemmingsplan “Winkelcentrum de Bongerd-2020”

In de zomer van 2020 is het ontwerp bestemmingsplan “Winkelcentrum de Bongerd -2020” ter inzage gelegd. Dit plan maakt de bouw van een nieuwe supermarkt, een ondergrondse parkeergarage en een sporthal met wijkvoorzieningen mogelijk. Reacties (zienswijzen) op het ontwerpbestemmingsplan konden van 25 juni tot en met 5 augustus 2020 ingediend worden.
Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. Deze zijn inhoudelijk beoordeeld en daar waar dit aan de orde is, heeft een herbeoordeling (waaronder extra onderzoek) en een aanpassing van het bestemmingsplan plaatsgevonden.
Op 29 april 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Winkelcentrum de Bongerd-2020” door middel van een besluit vastgesteld.

Het vaststellingsbesluit wordt op korte termijn bekendgemaakt op de gemeentelijke website, in het digitale gemeenteblad, de Staatscourant en de gemeentepagina van het huis-aan-huis blad Doetinchems Vizier. Het vastgestelde bestemmingsplan zal vanaf dat moment voor 6 weken ter inzage liggen. Gedurende deze periode bestaat er een mogelijkheid beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State in te dienen.

Neem voor vragen contact op met de gemeente

Door middel van deze website en video krijgt u een goed beeld van de plannen en de procedure voor winkelcentrum De Bongerd. Heeft u vragen? Neem dan contact op met gemeente Doetinchem door een e-mail te sturen naar bongerd@doetinchem.nl.