Het coronavirus zorgt bij veel ondernemers voor grote zorgen. Gevallen waarin alle zeilen moeten worden bijgezet om overeind te blijven zijn helaas geen uitzondering. Gelukkig zijn er regelingen voor ondernemers die hopelijk zorgen voor een klein beetje steun. Maar, waar heeft u recht op? Hoe kunt u daar aanspraak op maken? En, waar kunt u met uw vragen terecht?

Wij kunnen ons voorstellen dat het in deze tijd, waarin u het al moeilijk heeft, lastig is uw weg te vinden. Daarom heeft Doetinchem het Ondernemerssteunpunt opgericht. Bij dit Ondernemerssteunpunt kunt u terecht met al uw vragen over uw situatie en de mogelijkheden die er voor u zijn. Via één loket bieden wij passende ondersteuning waardoor de druk op u minder wordt.

Twijfelt u of doorgaan met uw onderneming nog wel haalbaar is? Of u nóg een keer een lening moet vragen? Of u alle opties in beeld hebt? We denken graag met u mee. En we kunnen u helpen bij het vinden van (tijdelijke) andere werkzaamheden.

Neemt contact op met het Ondernemerssteunpunt

Het Ondernemerssteunpunt is bereikbaar via de website www.ondernemers-steunpunt.nl of via (0314) 654 656. Op dit nummer zijn we bereikbaar op ma t/m do van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.
Wij staan u graag te woord voor al uw vragen op het gebied van ondernemen in relatie tot corona.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verschillende regelingen lezen? Lees dan het onderstaande overzicht.  

Ondersteuningsregelingen

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Hier vindt u meer informatie over de BMKB-regeling.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW)

De NOW komt in plaats van de al bestaande werktijdverkorting. De werktijdverkorting komt hiermee te vervallen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met een groot omzetverlies tegemoet te komen. Werkgevers kunnen hierdoor werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen. Lees meer over deze regeling op de website van de Rijksoverheid.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden, zie de website Ondernemersplein Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een BBZ uitkering. Bekijk de informatie over de BBZ uitkering.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Ga voor meer informatie of voor het aanvragen van deze regeling naar de website van Laborijn.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De TOGS is aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Corona-overbruggingslening

Het Kabinet heeft 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL).

Noodloket sportclubs en sportondernemers

Sportclubs en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Sport (TOGS).

Belastingen in coronatijd

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Uitstel betaling lokale heffingen

Wij begrijpen dat het voor sommige ondernemers nog steeds moeilijk is aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Als dit het geval is, kunt u met het team financiën contact opnemen voor maatwerk. Zij zijn te bereiken via (0314) 377 377 of gemeente@doetinchem.nl.

Horeca-ondernemers

Het college wil ook dit jaar een verruiming van terrassen toe te staan en de ‘terrasbelasting’ (precarioheffing) niet in rekening te brengen. De gemeenteraad besluit op 25 maart of dit voorstel door kan gaan.

Landelijke organisaties

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Er is een speciaal hotline-nummer voor ondernemers van de KVK: 0800 - 2117, Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 - 1351. Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland.

Hebt u gevonden wat u zocht?