Heeft u als inwoner een idee voor Doetinchem, Gaanderen of Wehl? Dan heeft u het recht om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit is het recht van burgerinitiatief. U kunt uw idee uitwerken tot een plan. De gemeenteraad beslist eerst of uw plan aan de voorwaarden voldoet. Daarna volgt een inhoudelijke bespreking van uw plan door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan uw plan - het burgerinitiatief - wel of niet overnemen. Voor het indienen hiervan heeft u een voorstel inclusief ondersteuningsverklaring nodig (formulier ondersteuningsverklaring staat onder Bijlagen).

Tip: Zet uw bijlage 'het invulformulier met de handtekeningen' vast klaar als bestand op uw computer.

Voorstel burgerinitiatief

Lukt het niet om dit digitaal te regelen? Onderaan deze pagina staat het formulier burgerinitiatief. Stuur dit formulier met ondersteuningsverklaring naar griffie@doetinchem.nl of postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

Is het indienen van een burgerinitiatief de beste manier om uw idee uit te voeren?

Bespreek uw idee eerst met de wijkregisseur in uw buurt of met de raadsgriffier:

Wijkwerk Doetinchem: De mensen binnen het wijkwerk (bewoners en professionals) nemen initiatieven en pakken knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden.

Griffier: griffie@doetinchem.nl of (0314) 377 145. De griffier informeert inwoners over activiteiten en vergaderingen van de gemeenteraad. Hij kan u eventueel adviseren over de haalbaarheid van uw idee.

Wat moet ik doen?

 1. Voor het indienen van een burgerinitiatief heeft u een plan inclusief een ondersteuningsverklaring nodig. De ondersteuningsverklaring bevat de namen, adressen en handtekeningen van inwoners van de gemeente Doetinchem die uw plan ondersteunen:
  - vijf handtekeningen zijn nodig als het plan op uw straat of directe woonomgeving betrekking heeft;
  - vijftien handtekeningen als het gaat om iets in uw wijk of dorp;
  - vijftig handtekeningen als uw plan de hele gemeente aangaat.
  Geef in uw plan duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen en wat het voorstel (ongeveer) gaat kosten.
 2. Het plan met ondersteuningsverklaring stuurt u naar de gemeenteraad: griffie@doetinchem.nl of postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.
 3. De volgende stappen zijn aan de raadsgriffier. Als uw plan haalbaar is, zal hij dit als burgerinitiatief begeleiden naar de raad.

Wat gebeurt er met uw initiatief?

 • De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het burgerinitiatief of uw plan op de raadsagenda wordt geplaatst.
 • Als de raad uw plan wil behandelen, moet hij er binnen vier maanden een besluit over nemen.
 • U krijgt een uitnodiging om een toelichting op uw plan te geven.
 • De griffie informeert u over het raadsbesluit en over de uitvoering van uw plan.

Wat kan niet als burgerinitiatief?

 • Een vraag over gemeentelijk beleid.
 • Een klacht, subsidieverzoek of bezwaarschrift.
 • Uw plan mag niet gaan over een onderwerp waarvoor de raad niet bevoegd is om een besluit te nemen.
 • Uw plan mag niet gaan over een onderwerp waarover de raad nog onlangs een besluit genomen heeft.

Andere middelen om het gemeentebestuur te benaderen

U kunt een e-mail of brief sturen aan het college, de burgemeester of een wethouder, een klacht of bezwaarschrift indienen, inspreken in een beeldvormende raad of een afspraak maken met raadsleden. Meer informatie vindt u op de pagina contact.

Bijlage

Lokale regelgeving

Meer over het burgerinitiatief leest u in de Verordening burgerinitiatief.

Heeft u gevonden wat u zocht?