De gemeente Doetinchem beschikt over zeven bedrijventerreinen, waarvan vier in de stad Doetinchem, één in Wehl en één in Gaanderen. In totaal betreft het 357 hectare bruto en 277 hectare netto bedrijventerrein. De gemeente Doetinchem hecht, met haar partner IG&D, veel waarde aan parkmanagement.

Parkmanagement

Parkmanagement richt zich erop om de kwaliteit van nieuwe bedrijventerreinen op lange termijn te garanderen en de kwaliteit van bestaande terreinen te handhaven of te verbeteren. De parkmanagementorganisaties krijgen zoveel mogelijk verantwoordelijkheden, zoals groenonderhoud, bewegwijzering, beveiliging en glasvezel. Doetinchem streeft naar bedrijventerreinen waar het veilig ondernemen is (via het keurmerk Veilig Ondernemen) en waar ondernemers zoveel mogelijk in eigen beheer organiseren.

Het bestuur van de Parkmanagementorganisaties bestaat uit ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemers op het betreffende bedrijventerrein. Een medewerker van het team economie van de gemeente Doetinchem is als adviseur aan het bestuur verbonden. Op dit moment zijn er zes Parkmanagementorganisaties actief.

Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijventerreinen in gemeente Doetinchem: 

Stationspoort

Wie langs het OV-station van Doetinchem rijdt, ziet achter de bussen het nieuwe kantoor van de Rabobank en de Belastingdienst staan. Een locatie op steenworp afstand van zowel de snelweg, openbaar vervoer als het centrum. Met Stationspoort heeft de gemeente Doetinchem een kantorenlocatie van formaat in handen. De komende tien jaar kan hier aan de regionale vraag naar kantoorruimte worden voldaan.

Middelgrote en grote segment

Ondernemers hebben op Stationspoort de mogelijkheid om op ruime kavels een eigen kantoor te bouwen. Er is grond beschikbaar voor maximaal negen kantoorpanden. De vrije kavels bieden ruimte voor bouwvolumes van 1.500 tot ruim 2.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak per stuk. Daarmee richt Stationspoort zich op het middelgrote en grote segment binnen de Oost-Gelderse kantorenmarkt. In het hele plangebied komt ruim dertigduizend vierkante meter aan vloeroppervlak beschikbaar.

Hoogwaardige uitstraling

Stationspoort moet een kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgen. De te bouwen kantoren moeten dan ook aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld hoe minder verschillende materialen er worden gebruikt, hoe beter. Ook de inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan het verkrijgen van deze hoogwaardige uitstraling. Zo is groen een beeldbepalende factor. Rijen volwassen bomen in de middenberm van de Hamburgerbroeklaan (voorheen Broekweg) bezorgen Stationspoort al een eerste groene uitstraling. Ook tussen de kantoorgebouwen verschijnt groen. In de pauze is het straks ontspannend wandelen op plekken die een tuinkarakter krijgen. Centrale parkeerplekken en parkeerkelders zorgen ervoor dat er zo min mogelijk auto’s in het zicht staan.

A18 Bedrijvenpark

Om aan de gestegen vraag naar uitgeefbaar terrein te kunnen voldoen, heeft de gemeente Doetinchem in samenwerking met de gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland het initiatief genomen om een bedrijvenpark met een modern gemengd karakter te ontwikkelen: het A18 Bedrijvenpark.

Ligging

Dit regionale bedrijventerrein ligt in de West-Achterhoek, tussen de Randstad en het Ruhrgebied, pal aan de A18 en de N815 en dicht bij de A12 en de Duitse A3.

Parkmanagementorganisatie

De parkmanagementorganisatie is inmiddels opgericht.

Informatie

Voor meer informatie en het laatste nieuws kunt u contact opnemen met een van de accountmanagers of kijk op www.A18bedrijvenpark.nl

Logo A18 bedrijvenpark

Projectleider

Gemeente Doetinchem, Nard Everdij, tel. (0314) 399 694.

Uitgifte kavels 

Gemeente Doetinchem:
gronduitgifte@doetinchem.nl, tel. (0314) 377 377.

M. Elburg, assistent-accountmanager, tel. (0314) 399 650
mail: m.elburg@doetinchem.nl

Bedrijventerrein Akkermansweide

Dit (voornamelijk) in de jaren zeventig ontwikkelde lokale bedrijventerrein is bruto 20 hectare groot en is gelegen in Gaanderen. Er is een vermenging van diverse soorten bedrijven en van kleine en grotere kavels. In 2000 is er een uitbreiding aan de Slakweg geweest.

Revitalisering

Al langere tijd bestaan bij de gemeente Doetinchem plannen om bedrijventerrein Akkermansweide aan te pakken en op te knappen. Omdat het bedrijventerrein ook deels op grondgebied van gemeente Oude IJsselstreek ligt, pakken de gemeenten dit gezamenlijk op.

Parkmanagementorganisatie

In verband hiermee hebben de ondernemersverenigingen van de twee gemeenten (IG&D en IBOIJ) een gezamenlijke parkmanagementorganisatie opgericht onder de naam stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide.

Bedrijventerrein De Huet

Bedrijventerrein De Huet is ontwikkeld in de jaren tachtig. Het is een gemengd bedrijventerrein dat ongeveer 48 hectare bruto groot is. Het terrein kent grote en kleine kavels door elkaar heen.

Parkmanagementorganisatie

De stichting Parkmanagement Bedrijventerrein De Huet is op initiatief van IG&D opgericht in juli 2009. Haar doelstellingen zijn het collectief behouden of verbeteren van het ondernemersklimaat op De Huet en het organiseren van collectief inkoopvoordeel. Kijk voor meer informatie op stichting Parkmanagement De Huet

Bedrijventerrein Keppelseweg

Bedrijventerrein Keppelseweg is één van de oudere bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem. Na ontwikkeld te zijn in de jaren '60 en '70 vertoonde het terrein tekenen van veroudering en achteruitgang. In goede samenwerking tussen ondernemers op het terrein, de IG&D en de gemeente is het terrein in 2005/2006 drastisch opgeknapt. Dit werd mogelijk door subsidies van de EU, de provincie, de gemeente en bijdragen van de ondernemers zelf.

Parkmanagementorganisatie

De stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Keppelseweg (SPBK) werd opgericht op 18 juli 2007 op initiatief van IG&D, de vereniging voor industrie, groothandel en dienstverlening, actief in de gemeente Doetinchem. SPBK heeft als doel: het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van het bedrijventerrein Keppelseweg en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Kijk voor meer informatie op stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Keppelseweg (SPBK)

Bedrijventerrein Verheulsweide

Bedrijventerrein Verheulsweide is het grootste bedrijventerrein van de Achterhoek (ca. 165 hectare). Er is sprake van een grote verscheidenheid aan bedrijven op het terrein, van kantoren en scholen - in een speciale zone - tot autosloperijen, perifere detailhandel - op een speciale PDV-zone - en productiebedrijven met grote loodsen. Met deze omvang en variëteit levert Verheulsweide een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in Doetinchem.

Ligging

Het is gelegen tussen de snelweg A18 en het centrum, langs de invalsweg naar het centrum en langs de Oude IJssel. De Oude IJssel wordt door een aantal bedrijven als transportas benut. Aan de noordzijde van het terrein loopt een spoorlijn en ligt station Doetinchem.

In 2005/2006 is het Bedrijvenweg-tracé voltooid inclusief de Wijnbergsebrug, een nieuwe brug over de Oude IJssel. Met de aanleg van het Bedrijvenweg-tracé is een zuidelijke verbinding ontstaan om het centrum van Doetinchem, tussen de Terborgseweg en de Europaweg. Het Bedrijvenweg-tracé biedt, net als het Energieweg-tracé aan de noordwest-zijde, een verbinding tussen twee belangrijke invalswegen (afslag A18 Doetinchem-Oost en afslag A18 Doetinchem) met een nieuwe (derde) oversteek voor autoverkeer over de Oude IJssel. Naast de bedrijventerreinen Verheulsweide, Wijnbergen en het woongebied Dichteren,  profiteert ook de binnenstad van deze ontsluiting. Door aanleg van het Bedrijvenweg-tracé worden onder andere diverse wegen in de binnenstad (o.a. Gaswal, de Missetstraat en de Hofstraat) ontlast.

Parkmanagementorganisatie

Parkmanagement is de aanpak waarbij samenwerking leidt tot het optimaliseren van de kwaliteit van Verheulsweide. De basis van parkmanagement is samenwerken. Het is een samenwerking tussen de gemeente Doetinchem en het bedrijfsleven op Verheulsweide om meer kwaliteit, kostenreductie, gemak en continuïteit te behalen. Bijvoorbeeld door samen te werken als het gaat om:

  • groenonderhoud
  • de aanleg van glasvezel
  • beveiliging
  • bewegwijzering
  • afvalverwerking

Via parkmanagement hebben ondernemers invloed op het kwaliteitsniveau van het bedrijventerrein. Daarnaast wordt geprobeerd door collectieve inkoop aanmerkelijke kostenbesparingen voor ondernemers te behalen. Inmiddels is de parkmanagementorganisatie Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Verheulsweide (SPBV) opgericht. Het bestuur van de parkmanagementorganisatie bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemingen op Verheulsweide. SPBV fungeert als het aanspreekpunt voor de gemeente Doetinchem bij de revitalisering van Verheulsweide. Ook houdt zij de ondernemers op Verheulsweide op de hoogte van de ontwikkelingen. Gaat zij aan de slag met het verder inhoud geven van de parkmanagementorganisatie op Verheulsweide. En vormt zij een platform om de bedrijven op Verheulsweide met elkaar in contact te brengen door het organiseren van periodieke bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Verheulsweide (SPBV)

Revitalisering Verheulsweide

Door ouderdom was de uitstraling van het bedrijventerrein niet meer zoals het was. De gemeente Doetinchem en het bedrijfsleven waren zich ervan bewust dat Verheulsweide op korte termijn een impuls moest krijgen om het ook voor de toekomst een gezonde economische basis te geven. Om te voorkomen dat Verheulsweide structureel de aansluiting verliest met de economische ontwikkeling van Doetinchem en de Achterhoek, is het bedrijventerrein in nauwe samenspraak met de IG&D opgewaardeerd.

Bedrijventerrein Wijnbergen

Bedrijventerrein Wijnbergen is gelegen aan twee hoofdwegen: de A18 en de op regionale schaal belangrijke Europaweg. Door deze ligging is het bedrijventerrein voor wegverkeer zeer goed bereikbaar en vanaf deze hoofdwegen ook zeer zichtbaar gesitueerd. Voor dit terrein is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en wordt vanaf het begin gewerkt met één conditionerend architect. Het terrein kent net als Verheulsweide een PDV-zone (een zone voor winkelaanbod die gevestigd is buiten de reguliere winkelgebieden) die geheel is bestemd voor woninginrichting (woonboulevard). Recent is er aangrenzend een PDV-zone toegevoegd voor sport en recreatie.

Parkmanagementorganisatie

De stichting Beheerfonds Bedrijventerrein Wijnbergen (SBBW) werd in 2002 - in nauwe samenwerking met de gemeente Doetinchem - op initiatief van de Vereniging Industrie, Groothandel & Dienstverlening (IG&D) opgericht. Doel: het opzetten van een parkmanagementorganisatie en -platform voor bedrijven op het bedrijventerrein Wijnbergen in Doetinchem. Kijk voor meer informatie op Stichting Beheerfonds Bedrijventerrein Wijnbergen (SBBW)

Heeft u gevonden wat u zocht?