Advies- en meldpunt verward gedrag

Inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 23.00 uur via (088) 933 55 00. Wie belt, wordt door professionals voorzien van advies. Als het advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Hebt u het vermoeden dat iemand gedwongen zorg nodig heeft? Dan kunt u hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Rijksoverheid informeert over de kaders die voor gedwongen zorg gelden.

Wanneer belt iemand het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag?

Inwoners en professionals kunnen dit nummer bellen als zij zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont. Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurvrouw die al een tijd haar gordijnen dicht heeft. Of over een kennis die in een sociaal isolement is beland en zichzelf verwaarloost. Als een hulpverlener bekend is, kan deze natuurlijk beter direct gebeld worden.

Hoe werkt het advies- en meldpunt?

De beller krijgt een ervaren hulpverlener aan de lijn. Deze geeft de beller advies, of zet de melding door naar de gemeente waar betrokkene woonachtig is. In het laatste geval zal de gemeente op korte termijn kijken welke ondersteuning nodig is in de specifieke situatie.

Acute noodsituatie?

Is er sprake van een acute noodsituatie? Bel dan 112. Zijn er vragen of zorgen rondom zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordpreventielijn via 0900-0113 of kijk op www.113.nl. Beide telefoonnummers zijn anoniem, gratis en 24 uur per dag bereikbaar.

Meer informatie

Gemeenten willen tijdig ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Hierbij is vroegtijdig signaleren belangrijk. Om deze signalen op de juiste plek binnen te krijgen, is het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag in het leven geroepen. Op deze manier kunnen inwoners en professionals tijdig hun zorgen uiten en kan de gemeente, indien nodig, ondersteuning starten of zorgprofessionals inschakelen.

Praktische informatie over het Advies- en meldpunt

Het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag neemt meldingen in ontvangst voor de 16 gemeenten van de regio’s Midden-IJssel, Oost-Veluwe en Achterhoek. Het telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08:30 tot 23:00 uur via (088) 933 55 00.

Landelijk meldpunt voor zorgwekkend gedrag

U kunt ook bellen met het landelijk meldpunt voor zorgwekkend gedrag 0800–1205. www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl. Het meldpunt verwijst ook automatisch door naar het regionale meldpunt.

Hebt u gevonden wat u zocht?