Wat kunt u doen als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen voor schade?

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente op basis van de wetsartikelen BW 6:162 onrechtmatige daad en/of 6:174 risico aansprakelijkheid wegbeheerder aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

De gemeente of haar verzekeringsmaatschappij beoordeelt uw schadeclaim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door onzorgvuldig handelen, nalatig of verwijtbaar gedrag? Of is er sprake van een ernstig gebrek in de openbare weg? Dan worden uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Is de gemeente van mening dat hier geen sprake van is, bijvoorbeeld door eigen schuld of onoplettendheid? Dan wordt uw verzoek afgewezen en ontvangt u van de gemeente of van haar verzekeringsmaatschappij een afwijzingsbrief. Hierin staat duidelijk beschreven waarom uw schadeclaim/aansprakelijkstelling is afgewezen.

Hoe stelt u de gemeente aansprakelijk?

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen door een brief te sturen naar de gemeente. Geef hierbij de volgende gegevens op:

  • verklaring(en) van wat er precies is gebeurd en waar het is gebeurd (exacte locatie)
  • graag foto(‘s) van de schadelocatie
  • beschrijving waar de schade uit bestaat
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie) en eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)

De brief met bijlage(n) kunt u sturen naar:
Gemeente Doetinchem
t.a.v. college van burgemeester en wethouders
Postbus 9020
7000 HA Doetinchem

U moet de brief wel ondertekenen. Aansprakelijkstellingen die niet ondertekend zijn, worden niet in behandeling genomen. Als het gaat om een grote (letsel)schade, dan wordt deze doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij van de gemeente. U wordt hiervan dan op de hoogte gebracht. In de bevestiging staat ook uw contactpersoon vermeld.

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Vragen?

Voor informatie of vragen over de aansprakelijkstelling kunt u terecht bij gemeente Doetinchem telefoon (0314) 377 377 of mail naar gemeente@doetinchem.nl

Wij ontvangen uw vragen bij voorkeur per e-mail of per brief.

Heeft u gevonden wat u zocht?