Deze subsidie is bedoeld voor verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur of vrijetijdsbesteding die investeren in nieuwbouw, verbouw of grootschalige inrichting van hun accommodatie.

Deze subsidie is niet bedoeld voor verenigingen of stichtingen die een gemeentelijke accommodatie huren en daarvoor een huur betalen die beneden de kostprijs ligt.

U moet de subsidie uiterlijk 13 weken voor het begin van de (ver)bouw aanvragen. 

Aanvraagformulier subsidie voor clubaccommodaties

Logo eHerkenning
DigiD – Ga naar website www.digid.nl

Het aanvraagformulier kunt u indienen met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven). 

Zet de bijlagen vast klaar op uw computer.

Vragen?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Stuur een e-mail naar subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in uw mail, uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Een medewerker helpt u bij uw aanvraag.

Goed om te weten

De subsidie voor clubaccommodaties moet u uiterlijk 13 weken voor het begin van de (ver)bouw aanvragen.

Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • stukken vermeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015;
  • een plan tot financiering van de investering en de raming van de gevolgen voor de exploitatie die uit de investering voortvloeien;
  • een kostenspecificatie of -raming van de voorgenomen investering.

Subsidieplafond

Het college heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 15.000,-.
Per jaar worden maximaal drie subsidies van € 5.000,- op basis van deze regeling verleend.

Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling investering in clubaccommodaties en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

Hebt u gevonden wat u zocht?