De gemeenteraad heeft op 22 juni 2023 op grond van artikel 3.7, lid 7, van de Wet ruimtelijke ordening het voorbereidingsbesluit ‘Vulcanus – 2023’ (NL.IMRO.0222.LaV003-0001) genomen.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op het moment van bekendmaking op 27 juni 2023.

Inzien

Vanaf 27 juni 2023 kunt u het voorbereidingsbesluit op de volgende manieren inzien:

Met het voorbereidingsbesluit heeft de gemeenteraad verklaard dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat bestaat uit de kadastrale percelen Ambt-Doetinchem, sectie B, nummers 3129, 3130, 3132, 3133, 3134, 1046 en deels 3128. Voor de exacte gronden waar het voorbereidingsbesluit op van toepassing is wordt verwezen naar de bij het besluit behorende plankaart dat digitaal vervat is in het bestand NL.IMRO.0222.LaV003-0001.

Bezwaar en/of beroep

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar en/of beroep open.

Meer informatie

Voor meer informatie of het toegestuurd krijgen van het voorbereidingsbesluit in PDF-formaat kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Archief

Vulcanus - 2023 (gemeente Doetinchem (fase ontwerp)(externe link)