Openbare basisschool Hogenkamp heeft een nieuw schoolgebouw nodig. Deze moet plek bieden aan alle ongeveer 450 leerlingen. Een deel van het hondenlosloopterrein aan de Spoorstraat is in beeld als nieuwbouwlocatie. De keuze voor de locatie is nog niet zeker. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad waarschijnlijk na de zomervakantie van 2024 over de locatiekeuze. 

In de tussentijd gaan gemeente en school nog in overleg met omwonenden over de inpassing. Ook met hondenbezitters wordt gezocht naar een mogelijke oplossing voor het verdwijnen van een deel van het losloopterrein. Daarnaast moeten er nog onder andere bodem-, verkeers- en geluidsonderzoeken worden uitgevoerd. Deze uitkomsten kan de gemeenteraad meenemen in haar besluitvorming. 

“Onze leerlingen, ouders en het team kunnen niet wachten totdat we allemaal weer op één locatie les krijgen in een nieuwe school. Een nieuw gebouw zorgt uiteindelijk ook voor een beter leerklimaat voor onze leerlingen,“ geeft directeur OBS Hogenkamp Joost van Campen aan.

Wethouder Jorik Huizinga: “We zijn blij dat we nu eindelijk een stap verder richting nieuwbouw voor OBS Hogenkamp komen. Nu is het tijd om detailonderzoeken te doen en in gesprek te gaan met de buurt. Op deze manier kan de gemeenteraad uiteindelijk een besluit nemen.”

OBS Hogenkamp heeft een nieuw schoolgebouw nodig

Het schoolgebouw van deze basisschool aan de Lohmanlaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook is het gebouw te klein. Een deel van de leerlingen krijgt daarom al ruim vijf jaar les in een verouderd schoolgebouw aan de Houtsmastraat. Een nieuw schoolgebouw zorgt ervoor dat de ongeveer 450 leerlingen weer samen leskrijgen in een kwalitatief goed gebouw.

Weer samen les in één gebouw in de wijk Schöneveld

De zoektocht naar een geschikte locatie was uitdagend en tijdrovend. Er is namelijk niet veel ruimte in de wijk Schöneveld. En een basisschool vraagt om voldoende ruimte voor een groter schoolgebouw inclusief speelplaats en voldoende mogelijkheden voor o.a. parkeren en halen en brengen van de kinderen. Gemeente en school(bestuur) hebben verschillende plekken onderzocht. Uit het onderzoek komt een deel van het hondenlosloopterrein als meest geschikte plek naar voren. Het gaat om het terrein tussen de woonzorgvoorziening van Estinea en de volkstuinen.

Gemeenteraad neemt najaar 2024 een definitief besluit over locatie

Het is nog niet zeker dat de nieuwbouw van de school aan de Spoorstraat komt. Deze keuze maakt de gemeenteraad van Doetinchem waarschijnlijk na de zomervakantie van 2024. We vinden het belangrijk omwonenden en gebruikers van het hondenlosloopterrein goed te informeren en te betrekken.