De gemeente Doetinchem heeft een flinke groeiambitie; 70.000 inwoners is de stip aan de horizon voor 2036. Relatief veel schoolgebouwen in de gemeente Doetinchem zijn verouderd of hebben een onderhoudsachterstand. Jarenlang werd immers gedacht dat het leerlingenaantal vanwege de krimp flink zou afnemen. Daarom komt er de komende jaren nieuwbouw voor enkele basisscholen en worden andere scholen grondig gerenoveerd of krijgen een upgrade. De gemeenteraad besluit over het plan waarin deze ambitie wordt beschreven op 25 april 2024.

Schoolgebouw basis voor goed leerklimaat

Wethouder Jorik Huizinga (onderwijs), Anne de Visch Eybergen (Achterhoek VO) en Liesbeth Nap (Gelderveste) geven aan: Als gemeente en schoolbesturen zien we het als een gezamenlijke opgave dat alle kinderen binnen een veilige en kansrijke omgeving kunnen opgroeien. Een goed schoolgebouw is de basis voor een goed leerklimaat. We investeren in een gebouw zodat kinderen met veel plezier kunnen leren en spelen.” 

De komende vier jaar gaan we aan de slag met ongeveer 13 scholen

Er is geen tijd te verliezen en daarom beginnen we nu. Voor het upgraden, renoveren of nieuwbouwen van een schoolgebouw, maken we samen een eigen aanpak en projectplan. Hoe groter het project, hoe langer de doorlooptijd daarvan.

In 2024 starten de volgende projecten (of zijn al gestart met voorbereiding):

 • Wilhelminaschool (nieuwbouw)
 • Hogenkamp (nieuwbouw)
 • Houtkamp College (upgraden)
 • Basisschool IJzevoorde (upgraden)
 • Wis en Wierig (upgraden)
 • De Haven (upgraden)
 • De Zonneboom (upgraden)
 • Het Kleurrijk (’t Prisma, ’t Mozaiek en Dichterbij) (upgraden)
 • VSO Isselborgh (nieuwbouw)

In 2025 starten de volgende projecten:

 • Timpaan (upgraden)
 • SO en SBO en basissschool De Huet (wordt Kindcentrum De Huet Oost) (nieuwbouw)

En in 2026 volgt: 

 • De Pas (renoveren en uitbreiden)

Vooruitlopend op de projecten vanaf 2028 kunnen scholen het initiatief nemen om al eerder te starten met plannen maken. We kunnen dan, op het moment dat de planning het toelaat, concreet aan de slag.