De gemeente Doetinchem maakt bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt:

  • Augustinuspark Gaanderen - 2023 (identificatienummer NL.IMRO.0222.GaB004-0001)

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om maximaal 30 woningen op de locatie van de voormalige Augustinusschool in Gaanderen te ontwikkelen. Ook maakt het woningbouw mogelijk op het naastgelegen Sint Jozefterrein, dit is namelijk bestemd met de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’. Maar dan moet er eerst een plan voor de precieze uitwerking worden gemaakt. Op de voormalige schoollocatie kunnen twee-onder-een-kap-woningen, gestapelde woningen, rijwoningen of rug-aan-rug-woningen worden gebouwd.

Wij maken dit met deze kennisgeving bekend volgens artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt het bestemmingsplan bekijken

Dat kan vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 op 2 manieren:

  1. Digitaal via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).
  2. Op papier in het stadhuis. Dit kan tijdens de openingstijden van het stadhuis, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem.

U kunt tot en met 31 januari 2024 uw mening geven

Dit noemen wij een zienswijze. Iedereen kan dit doen. Dit doet u met een brief. Deze stuurt u naar de gemeenteraad, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Het is ook mogelijk om mondeling uw zienswijze te geven. Dit kan persoonlijk in het stadhuis. Of aan de telefoon. Bel dan naar gemeente Doetinchem via (0314) 377 377.

U kunt uw zienswijze in een gesprek verder uitleggen

U moet daar in uw brief duidelijk om vragen. Het moment waarop dit gesprek plaatsvindt, is al bepaald. Dit gesprek is op donderdag 8 februari 2023 tussen 10.00 uur en 11.00 uur. In het stadhuis, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem. Het gesprek is niet openbaar. Heeft u in uw brief om een gesprek gevraagd? Dan krijgt u een uitnodiging zodat u weet wanneer u dit gesprek heeft.

Beeldkwaliteitsplan ‘Het Augustinuspark’ inzien

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Augustinuspark Gaanderen – 2023’ ligt voor de ontwikkeling van het plangebied een beeldkwaliteitsplan ter inzage in het kader van de inspraakverordening. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de betreffende publicatie.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente

Bel dan naar gemeente Doetinchem via (0314) 377 377. U kunt ook contact met de gemeente opnemen als u de plannen in PDF-formaat wilt hebben.