Wijkwerk Doetinchem

Wijkwerk Doetinchem

Wijkwerk is een samenwerking van bewoners en professionals in hun wijk of dorp. Zij vormen een netwerk waaraan veel organisaties bijdragen, zoals de wijkraden, gemeente, buurtcoaches (Buurtplein), politie, Sité Woondiensten, thuiszorg, jeugdwerk, ondernemers en vertegenwoordigers van scholen. In alle negen wijken en dorpen is zo’n netwerk actief. De netwerken nemen initiatieven en pakken knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden.

Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief, kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur. Iedere eerste woensdag van de maand verschijnt er een pagina in de huis-aan-huiskrant Stad Doetinchem met informatie over wijkwerk. U kunt de Wijkwerkpagina's via onze website terugkijken.

  
Via de button kunt u meer informatie verkrijgen over Wijk aan Zet.

Centrum Centrum Overstegen Overstegen Schoneveld Schoneveld Oosseld Oosseld De Huet De Huet Dichteren Dichteren Noord Noord Gaanderen Gaanderen Weh, Nieuw Wehl Weh, Nieuw Wehl

Twitter