Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Hans Dales.

Wethouder aan het woord - Hans Dales

"Natuurlijk zijn er door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de wederopbouw veel waardevolle panden verloren gegaan. Maar wat me opvalt sinds ik wethouder met cultuurhistorie in mijn portefeuille ben, is hoeveel moois we nog hebben in Doetinchem, Gaanderen en Wehl. 

We hebben rijksmonumenten, zoals Villa Ruimzicht en het voormalige postkantoor aan de Burgemeester van Nispenstraat. Een behoorlijke lijst met gemeentelijke monumenten. Sinds kort hebben we ook nog ruim 130 objecten vastgelegd die cultuurhistorische waarde hebben. Zo willen we voorkomen dat ze zomaar worden gesloopt. 

In en aan monumenten mag je zonder vergunning niets veranderen. Bij onze nieuwe lijst gaat het er vooral om dat de buitenkant van een gebouw of huis zo veel mogelijk hetzelfde blijft. Daarom moet je een vergunning aanvragen als je  een deel van) het pand wil slopen. Er kleven aan veel van deze panden nu eenmaal dierbare herinneringen voor onze inwoners. 

Iedereen gaat graag terug in de tijd. Zonder verleden is er geen heden. We hebben een nieuw college van B en W. Samen zien we deze periode als een nieuwe start, na zoveel jaren van bezuinigingen. Ik wil serieus werk maken van cultuurhistorie. Dat heb ik het bestuur van de oudheidkundige vereniging Deutekom onlangs ook laten weten.

Tijdens het open monumentenweekeinde (10 en 11 september) was ik bij de opening in de stoomtimmerfabriek in Wehl. De vrijwilligers van stichting Open Monumentendag Doetinchem hebben mooie routes samengesteld langs meer dan 25 monumenten in Doetinchem, Wehl en Gaanderen. Uiteraard heb ik ook een rondje gemaakt.

En we doen meer. In samenwerking met het Stadsmuseum maken we de kazemat aan de Terborgseweg die in 2018 is blootgelegd virtueel zichtbaar. Bovendien hebben we het besluit genomen om het hofje Brouwerskamp dichtbij de binnenstad gemeentelijk monument te maken. Een herkenbare, mooie plek waar veel Doetinchemmers warme herinneringen aan bewaren. 

Ik vind het van wezenlijk belang om al het moois dat we in onze gemeente hebben onder de aandacht te brengen. Daar zijn volop ideeën voor en die gaan we uitvoeren. Dat doen we als gemeente niet alleen, maar samen met alle partners die net als ik houden van de stad waar ik mijn hele leven al woon."

Hans Dales
wethouder van o.a. cultuurhistorie, economische zaken, binnenstad, jeugdzorg en dorps- en
buurtontwikkeling