Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Ingrid Lambregts.

Wethouder aan het woord - Ingrid Lambregts

“Het wordt een project van de lange adem, maar ik denk dat er iets heel moois gaat groeien in de spoorzone in Doetinchem. Een visitekaartje van de stad, waar we wonen, werken, leren én mobiliteit op een goede manier combineren. Dichtbij het trein- en busstation en op loopafstand van het stadscentrum.

Het gaat om een enorm terrein van 53 hectare, begrensd door het spoor, de Oude IJssel, de Terborgseweg, de Spinbaan en de Fabrieksstraat. Een deel van de grond is gemeentelijk eigendom, maar lang niet alles. We hebben al een eerste bijeenkomst gehad met eigenaren en projectontwikkelaars. Want we gaan het samen doen! Ook inwoners zijn welkom hun wensen en ideeën te delen tijdens zogenaamde gebiedscafés.

We beginnen niet op nul. Zo heb ik een intentieovereenkomst met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting ondertekend over de bouw van 300 flexwoningen in de spoorzone. Toen we vernamen dat het ministerie hiervoor samenwerking zocht met steden hebben we ons direct gemeld.

Samen met het rijk en de provincie Gelderland gaan we onderzoeken hoe we dit aan kunnen pakken. We bundelen de deskundigheid en daar zijn we heel blij mee. Verder is er een mooi plan van Klaassen Vastgoed en de Hooiland Groep voor de bouw van een woontoren van 35 meter en elf etages hoog. In dit gebied mag je best een beetje de lucht in.

Wat we heel belangrijk vinden is dat er een wijk komt waar mensen fijn leven. Met huizen voor alle inkomensgroepen. Klimaatneutraal, klaar voor de toekomst. Met Iseldoks zijn we al een eind op weg, we betrekken de Oude IJssel nauw bij het geheel, zoals we dat in de binnenstad ook doen.

Hoe mooi zou het zijn als we ook een stevige plek kunnen inruimen voor leren en werken in samenwerking met onderwijs en bedrijven? De plek is ideaal, uitstekend bereikbaar voor studenten. Tenslotte denken we ook na over mobiliteit, die ontwikkelingen gaan snel.

Als gemeente hebben we niet alle kennis in huis om al die plannen te verbinden en op elkaar af te stemmen. Daarom hebben we bureau Karres en Brands ingehuurd, om samen een gebiedsvisie te ontwikkelen. Zij hebben onder andere ook de stationsontwikkeling in Zwolle begeleid, waar we een kijkje hebben genomen.

Uiteindelijk houden we vast aan onze ambitie. Met 70.000 inwoners in 2036 en 6000 woningen erbij. We staan nog aan het begin van de ontwikkeling van de spoorzone, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we die met bundeling van alle krachten tot een succes maken.”

Ingrid Lambregts
Wethouder van onder andere volkshuisvesting, asielbeleid en ruimtelijke ordening bebouwde omgeving