Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zichmee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Patrick Moors.

"Bijna een jaar ben ik nu wethouder in Doetinchem. Ik kom uit de stad, ben lid van de gemeenteraad geweest en onze lokale partij heet niet voor niets GemeenteBelangen Doetinchem (GBD). Alles wat we doen, moet in het belang zijn van onze inwoners. Dan moet je wel weten wat de mensen willen. Goed communiceren is daarbij het sleutelwoord.

Portefeuilles als sport en spel vind ik belangrijk, maar dat geldt zeker ook voor burgerparticipatie. Burgerparticipatie wil zeggen dat we inwoners betrekken bij onze plannen, dat we openstaan voor initiatieven uit de wijk en dat we samenwerken om goede ideeën te realiseren. Door elkaar te betrekken, kunnen we meer bereiken. Daar ben ik van overtuigd. 

Het is een andere manier van besturen die ook bij ons om een cultuurverandering vraagt. Je wilt niet alleen de mensen bereiken die altijd vooraan staan, maar ook de mensen die zich niet zo snel laten horen. Jongeren zijn  voor mij ook een belangrijke doelgroep. De kinderraad is een mooi initiatief, maar ik wil ook in gesprek met inwoners van pakweg 15 tot midden 20 jaar oud. Zij vormen de toekomst van onze stad en we willen ze graag hier houden. 

Jongeren hebben een heel andere manier van communiceren dan oudere generaties. Ze gebruiken andere kanalen, hebben de voorkeur voor beeld in plaats van tekst en zijn meestal minder van de instituties. Toch ben ik ervan overtuigd dat ze volop bereid zijn om mee te praten over hun toekomst. Wij zullen daarvoor de manieren moeten vinden die aansluiten bij hun belevingswereld en interesses. Dat vind ik eerlijk gezegd best een uitdaging. Maar ik zet mij er wel vol voor in, omdat ik het belangrijk vind. 

Burgerparticipatie is iets anders dan: u vraagt en wij draaien. Je hebt te maken met wetten en regelgeving, visies en vaak ook met geld. Volgens mij is het belangrijk dat je vooraf de kaders stelt. Waar hebben we het met elkaar over? Waar kun je invloed op uitoefenen en waar niet? Ook daarvoor is goede communicatie noodzakelijk. 

Minstens zo belangrijk is dat we na zo’n proces laten weten wat we hebben gedaan met uw inbreng. Als de participatie niets heeft opgeleverd doen inwoners geen tweede keer mee. We moet proberen teleurstellingen achteraf te voorkomen, evenals te hoge verwachtingen vooraf. 

We gaan samen aan de slag voor onze stad en dorpen en van dat proces wil ik heel graag leren de komende jaren zodat we ons ook daarin blijven ontwikkelen."

Patrick Moors 
Wethouder van onder andere Burgerparticipatie, Sport en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)