Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Patrick Moors.

Wethouder aan het woord: Patrick Moors

"Bewegen, ontmoeten en beleven. Dat zijn de kernbegrippen die ik als nieuwe wethouder sport in Doetinchem vorm wil geven. Mijn ambitie is om de gemeente waar ik vanaf mijn achtste woon en waar ik verknocht aan ben een beetje mooier te maken. 

Om diezelfde reden ben ik medeoprichter van GemeenteBelangen Doetinchem (GBD). Na acht jaar
raadslidmaatschap maak ik sinds juni deel uit van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Ik heb een mooie, veelzijdige portefeuille. Sport en spelen zijn daarvan een onderdeel. Daar ga ik serieus werk van maken. 

We gaan er alles aan doen om mensen aan het bewegen te krijgen. Sporten en spelen verbinden. Belangrijk voor de gezondheid, het voorkomen van eenzaamheid. Het is zaak om de verbinding te maken met het sociaal domein. Iedereen die dat wil moet kunnen sporten. Of je nu jong of oud bent, een hoog of laag inkomen hebt, een beperking hebt of niet: ik hecht groot belang aan inclusief sporten voor iedereen.

Wat zou het mooi zijn als we de buitenruimte  kunnen benutten om sport en bewegen te stimuleren. Om activiteiten te organiseren, waar mensen uit dezelfde wijk  elkaar ontmoeten. We hebben in onze gemeente zoveel mooie plekken waar dat kan. Je hoeft niet altijd naar een vereniging of accommodatie om lekker te kunnen sporten.

In het organiseren daarvan spelen verenigingen een rol, die zijn zo belangrijk voor een goed sportklimaat. Al die vrijwilligers die actief zijn, we kunnen ze niet missen. Zeker niet als we naar 70.000 inwoners in 2036 willen. Dat de verenigingen gezond en vitaal blijven is in het belang van ons allemaal. 

Belangrijk is om de behoeftes die er zijn te inventariseren. Van daaruit kun je plannen maken. We hebben met Sport-ID een professioneel sportbedrijf, met veel kennis en menskracht. De medewerkers van Sport-ID vormen de schakel tussen de gemeente, de verenigingen en de gebruikers. Van al die kennis en kunde willen we optimaal gebruik maken. 

Als overheid moeten we zorgen voor een goed aanbod van voorzieningen. Op regionaal niveau werken we goed samen in Achterhoek in Beweging. Niet iedereen kan alles zelf in huis hebben, je hebt elkaar hard nodig. 

En in Doetinchem hebben we met De Graafschap en Orion topsport in huis. Wat zou het mooi zijn als je een kind via een voetballer als Alexander Büttner aan het sporten krijgt. We kunnen niet alles zelf, maar wat we wel moeten doen is faciliteren en helpen daar waar we kunnen."

Patrick Moors
wethouder van onder andere sport, wet maatschappelijke ondersteuning en burgerparticipatie