Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Ingrid Lambregts.

''Aan het slot van de zomervakantie, zeker als je weg bent geweest, realiseert iedereen zich hoe belangrijk een fijn thuis is. Dan gaat het niet alleen om je huis, maar ook over hoe welkom je je voelt in de buurt en de stad.

Doetinchem is een gastvrije en sociale gemeente voor nieuwkomers. Of je nu vanuit de andere kant van het land naar de Achterhoek verhuist of vanuit een ver land komt. Daar zijn we trots op. Kijk maar eens hoe snel nieuwe bewoners kennismaken met hun buren tijdens de buurtbarbecue. En hoeveel vrijwilligers in de weer zijn in de crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Er wordt van alles georganiseerd en gedaan en daar ben ik heel trots op.

Ook de komende jaren blijven we ons inspannen om verschillende groepen vluchtelingen welkom te heten in Doetinchem.  Het gaat daarbij om statushouders (vluchtelingen die in Nederland mogen blijven), alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) en asielzoekers (vluchtelingen die nog afwachten of ze mogen blijven).

Het is natuurlijk een behoorlijke uitdaging om een goed thuis te vinden voor al deze mensen. Zeker omdat we het niet ten koste willen laten gaan van onze andere woningzoekenden.

Commissaris van de Koning John Berends heeft alle Gelderse regio’s gevraagd om een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers. Onder leiding van burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk worden plannen gemaakt voor 1100 extra plekken in de acht Achterhoekse gemeenten. In september komt er een plan van aanpak.

Doetinchem neemt haar verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers. We zijn nog met de gemeenteraad in gesprek over het voorstel voor een nieuwbouwcomplex dat bij het NS-station van Doetinchem moeten komen. Samen met het COA en wooncorporatie Sité, willen we een woongebouw ontwikkelen waar 150 woningzoekenden (huurders) en 150 asielzoekers gaan samenleven. Kleinschalig, humaan en gemeenschapszin zijn daarbij kernbegrippen.

Maar dit woongebouw staat er morgen niet. Tijdens de zomervakantie werd duidelijk dat de Achterhoek op dit moment nog plek zoekt voor 100 asielzoekers. Doetinchem zou hen die plek kunnen bieden totdat het woongebouw er staat. Vandaar dat ik de gemeenteraad heb laten weten dat we op zoek zijn naar een leegstaand gebouw waar we hen tijdelijk een fatsoenlijk thuis kunnen geven.

Natuurlijk ligt dit onderwerp gevoelig. Vandaar dat ik direct met onze plannen naar buiten kom. We gaan de procedures die komen zorgvuldig aanpakken. Daarbij staat één ding centraal: ieder mens heeft recht op een thuis. Ik ben er echt van overtuigd dat we dit proces met elkaar tot een goed einde gaan brengen.''