Wethouder aan het woord: Een leven lang leren is geen loze term

Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: Jorik Huizinga

Een baan voor het leven bestaat bijna niet meer. Mensen moeten zich blijven ontwikkelen, wisselen van baan en soms zelfs van sector. Een krimpende beroepsbevolking en een tekort aan vakbekwaam personeel zijn een bedreiging voor een gezonde economische toekomst van de Achterhoek. Om-, her- en bijscholing zijn ontzettend belangrijk. Een leven lang leren is echt geen loze term.

In 2020 hebben we het Achterhoeks Talentenfonds Opijver opgericht. Een samenwerkingsverband van werkgevers, vakbonden, onderwijs, UWV en onze acht gemeenten in de regio. Ik ben daar echt trots op, want we boeken succes. We zorgen dat de regionale arbeidsmarkt beter functioneert en leiden mensen op in kansrijke beroepen. In de techniek, de zorg en het onderwijs.

Landelijk was het STAP-budget beschikbaar voor scholing. Dat is inmiddels stopgezet, want daar werd grof misbruik van gemaakt. Het heeft veel gemeenschapsgeld gekost. Bij Opijver is daar geen sprake van, want iedereen die een scholingsaanvraag doet krijgt een persoonlijk gesprek en wordt begeleid. We voerden al zo’n 2600 loopbaangesprekken.

Kandidaten die in aanmerking komen voor een traject krijgen een scholingsvoucher ter waarde van maximaal 2500 euro. Gemiddeld gebruiken we daar iets meer dan 1500 euro van, de rest komt uit andere bronnen. We deden een aanvraag voor ruim een miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds en dat geld gaan we krijgen. We kunnen verder met ons werk, er is ruimte voor nog eens 1200 vouchers. Bovenop de bijna 1500 die we al hebben verstrekt. Ik ben daar erg blij mee.

Het geld wordt nuttig besteed. Meer dan een kwart van de deelnemers komt uit de techniek of gaat er werken. De zorg trekt een even hoog percentage. Juist in deze sectoren hebben we goed opgeleide mensen nodig. Dat geldt ook voor pedagogische beroepen in het onderwijs en aanverwante sectoren, waaruit 13 procent van de aanvragen is gekomen. Het gaat daarbij om mensen die in de Achterhoek wonen en/of werken. Leeftijd of opleidingsniveau doen er niet toe.

Samen met de regio Twente lopen we voorop in dit traject. Ik krijg veel collega’s uit andere regio’s aan de lijn die zeggen: hoe hebben jullie dat georganiseerd? Onze loopbaanadviseurs zijn verbonden aan het Leerwerkloket en hebben contacten bij heel veel bedrijven en instellingen. Op de site Opijver.nl zie je inspirerende voorbeelden van mensen die met onze hulp een carrièreswitch hebben gemaakt en met heel veel plezier aan het werk zijn.

Geld speelt altijd een belangrijke rol, vandaar dat ik zo blij ben met de steun uit Brussel. We zoeken voor iedereen die meedoet naar een goede individuele oplossing. In veel sectoren zijn best veel opleidingspotjes. Ook werkgevers dragen stevig bij, die ervaren aan den lijve hoe belangrijk het is dat je goed opgeleide mensen hebt. In bepaalde gevallen dragen kandidaten zelf financieel bij. 

We zijn in de Achterhoek niet zo van de grote woorden en dat is prima. In het geval van Opijver maak ik een uitzondering. Het is echt een succesformule, vooral omdat we het samen doen. Daar zijn we in deze regio goed in.

Jorik Huizinga
wethouder van onder andere onderwijs