Een structuurvisie is een toekomstgericht document waarin de keuzes voor de inrichting van de ruimte staat. De gemeenteraad stelt een structuurvisie vast.

Wat staat in een structuurvisie?

In een structuurvisie staat bijvoorbeeld waar mensen nu wonen, werken en recreëren. En ook waar deze functies zich kunnen ontwikkelen. Een structuurvisie kan gaan over de hele gemeente. En kan beleidsuitspraken doen op het brede terrein van de ruimtelijke ordening. Maar een structuurvisie kan ook alleen gaan over één bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld waar kantoren mogen zijn en komen. Net als bestemmingsplannen en beheersverordeningen zijn structuurvisies helemaal digitaal en te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Verplicht

De gemeente moet minstens één structuurvisie hebben voor de hele gemeente. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Wro kent geen officiële boetes als de gemeente dit niet doet.

Procedure structuurvisie

De gemeenteraad stelt een structuurvisie vast. Tegen een vastgestelde structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Meer informatie leest u op de website van de overheid: infomil.nl/procedurestructuurvisie(externe link).

Hebt u gevonden wat u zocht?