Let op: Momenteel worden er heel veel aanvragen/vooroverleggen ingediend voor bouwplannen. Door de drukte kunnen wij de aanvragen niet zo snel oppakken als wij zouden willen. Houd daarom rekening met langere doorlooptijden. Wij zijn op zoek naar gekwalificeerde ondersteuning, maar die is moeilijk te vinden. Tot die tijd vragen wij uw begrip voor de situatie.

Het is in uw voordeel om eerst een vooroverleg aan te vragen, voor u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning. Vooral als het gaat om het bouwen van woningen, milieu, monumenten en ingewikkelde plannen. U hoeft dan nog niet uw hele plan volledig klaar te hebben. U voorkomt daarmee onnodige kosten. 

Wanneer u een vooroverleg heeft ingediend via www.omgevingsloket.nl(externe link), betekent dit niet dat u gelijk een gesprek hebt. Wilt u toch eerst een gesprek hebben, maak een afspraak met het loket bouwen en wonen.

Wat moet u doen?

Voordat u een vooroverleg aanvraagt bij het omgevingsloket, moet het bestemmingsplan getoetst worden. Dit kunt u zelf doen, of door een adviesbureau met kennis van ruimtelijke ordening laten doen.

De bestemmingsplantoets bestaat uit:

 1. beschrijving van het plan, inclusief het adres of de kadastrale percelen
  (eventueel luchtfoto erbij voegen)
 2. de plankaart uit het  bestemmingsplan
 3. de regels uit het bestemmingsplan
 4. de voorschriften uit het bestemmingsplan
 5. overige aandachtspunten
 6. conclusie of het plan past of niet past in het bestemmingsplan

De bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Ook kunt u met het loket bouwen en wonen contact opnemen voor meer informatie (0314) 377 377.

Met de verzamelde gegevens van de bestemmingsplantoets kunt u vervolgens een vooroverleg aanvragen. Hieronder staat uitgelegd hoe dit gaat.

Hoe vraag ik een vooroverleg aan?

U kunt een vooroverleg  alleen digitaal aanvragen via het www.omgevingsloket.nl(externe link). Door het invullen van een aanvraagformulier wordt een voorlopige vergunningaanvraag aangemaakt. Lees het document Uitleg aanvragen vooroverleg (PDF, 337 KB) goed door.

Procedure aanvraag vooroverleg

Wanneer het vooroverleg bij ons is ontvangen, bekijkt een medewerker de voorlopige aanvraag en controleert de bestemmingsplantoets. Aan de hand hiervan wordt de verdere procedure van behandeling bepaald. Dit hangt onder andere af van de complexiteit van het plan en of het in het bestemmingsplan past. De wijze van behandeling bepaalt ook de hoogte van de leges. Zie tabblad Wat kost het?

Wanneer uw plan complex is, of er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, dan wordt uw vooroverleg verder in behandeling genomen door de secretaris van onze Omgevingskamer. Zie verder hieronder bij Verzoek principebesluit.

Alle andere plannen worden in behandeling genomen door een vergunningverlener. Bij het vooroverleg wordt onder andere aan het bestemmingsplan en aan welstand getoetst. Aan het vooroverleg zijn legeskosten verbonden, zie tabblad Wat kost het?. Bij het indienen van de definitieve aanvraag worden de kosten die in rekening gebracht zijn voor het vooroverleg verrekend.

Verzoek principebesluit

Hebt u een idee voor een nieuwe ontwikkeling? En past die niet in het bestemmingsplan? Dan krijgt u te maken met de Omgevingskamer. Dit is een ambtelijk overleg waar uw plan tegen het licht wordt gehouden. Verschillende beleidsterreinen zoals milieu, stedenbouw, verkeer en maatschappelijk en strategische adviseurs kijken gelijktijdig naar uw plan. Het doel is een integraal advies aan het college van burgemeester en wethouders te geven over uw verzoek. Het college van burgemeester en wethouders neemt dan een principebesluit over uw verzoek. Met dit principebesluit krijgt u een indicatie van de haalbaarheid van uw plan en of de gemeente (in principe) haar medewerking aan uw plan wil gaan verlenen. Vervolgens dient u een formeel verzoek in voor het opstarten van een bestemmingsplanprocedure. U wordt hierover geïnformeerd. Meer informatie over de werkwijze van de Omgevingskamer vindt u onder het tabblad Aanvullende informatie.

Voor behandeling van uw plan in de Omgevingskamer en/of een principebesluit door het college van burgemeester en wethouders wordt € 1.573,- aan leges in rekening gebracht. Dit betaalt u voordat uw verzoek behandeld wordt. Zie ook Wat kost het?

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van onder andere:

 • de bouwkosten
 • de benodigde werkzaamheden voor een vergunning
 • de te doorlopen procedures

Voor de actuele tarieven kijkt u in onderstaande legesverordeningen en welstandsregeling.

De tarieventabellen van eerdere jaren kunt u bekijken in het archief van de website(externe link).

Werkwijze verzoek principebesluit

Wilt u weten of uw plan of ontwikkeling kans van slagen heeft, dan kunt u het college van burgemeester en wethouders om een principebesluit vragen.

Wat moet u doen?

U dient een verzoek om een principebesluit in via een vooroverleg op het Omgevingsloket(externe link). Uw verzoek moet u aanvullen met een duidelijke planbeschrijving, bestemmingsplantoets, ruimtelijke motivatie en een kaart.

Aan het indienen van een verzoek om een principebesluit zijn leges verbonden. De kosten zijn € 1.521,-. Daarom is het van belang dat u uw verzoek en plan goed voorbereidt. Wij adviseren u dan ook om een deskundig adviseur in te schakelen om u te begeleiden.

Hoe werkt het?

Behandeling Omgevingskamer

De Omgevingskamer vergadert maandelijks. Uw plan wordt alleen in de Omgevingskamer behandeld als u een compleet en goed gemotiveerd plan heeft ingediend. De Omgevingskamer beoordeelt uw plan.  De Omgevingskamer adviseert het college van B&W over het verzoek, zodat het college een weloverwogen besluit kan nemen of uw plan in principe mogelijk is.

De secretaris van de Omgevingskamer neemt contact met u op over uw verzoek. De secretaris controleert of de stukken voldoende zijn om aan de Omgevingskamer voor te leggen. Het kan zijn dat u nog aanvullende stukken moet aanleveren.

GO of NO GO

De Omgevingskamer beoordeelt uw verzoek met een GO voor kansrijk of een NO GO voor een kansloos plan. Vaak zullen er ook aandachtspunten door de Omgevingskamer worden opgemerkt. Aan de hand van het advies wordt aan uw verzoek een procesleider gekoppeld. De procesleider zal contact met u opnemen over de verdere behandeling. De procesleider maakt een integraal advies en adviseert het college over uw plan.

Principebesluit

Als het college een principebesluit heeft genomen, krijgt u daarvan een brief. In deze brief staat het besluit, wat u moet doen om verder te kunnen gaan naar een bestemmingsplanprocedure, welke stukken u daarvoor moet aanleveren en andere afspraken. U hebt dan vier weken de tijd om aan te geven of u formeel een aanvraag wilt indienen voor een bestemmingsplanprocedure.

Nadat u de formele aanvraag voor een bestemmingsplanprocedure heeft ingediend, bent u legesplichtig voor dat onderdeel. Zie het tabblad Wat kost het?

Met wie kan ik contact opnemen?

Wilt u meer weten over de Omgevingskamer? Neem dan contact op met de secretaris van de Omgevingskamer via e-mailadres gemeente@doetinchem.nl of telefoon (0314) 377 377.


Heeft u gevonden wat u zocht?