IrisZorg en Stadskamer slaan handen ineen voor herstel bevorderende dagopvang

De opvang van dak- en thuisloze mensen in de regio Achterhoek wordt vernieuwd. De voornaamste reden hiervoor is dat we willen werken aan meer duurzame oplossingen waarbij de cliënt centraal staat. Om dit te bereiken hebben IrisZorg en de Stadskamer nadrukkelijk de samenwerking gezocht. Samen zijn zij tot een plan gekomen waarbij zij beiden een belangrijke rol vervullen in de dagopvang voor mensen die dak- en thuisloos zijn.

Kennis en expertise

De Stadskamer en IrisZorg zijn perfecte samenwerkingspartners vanwege hun maatschappelijke rol en vanwege de kennis en expertise die in beide organisaties zit. Om de mogelijkheden van dagopvang te vergroten, verruimt de Stadskamer de openingstijden van haar locatie aan de dr. Huber Noodtstraat. Zo kunnen bezoekers beter en langer meedoen in de samenleving onder het dak van de Stadskamer. Een andere wijziging is dat IrisZorg aan de Ambachtstraat trainingen gaat geven aan bezoekers om het herstel te bevorderen, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid.

Inzet ervaringsdeskundigen

Met de verruiming en de dagprogramma’s bieden Stadskamer en IrisZorg meer keuze in dagbesteding en activeren zij de bezoekers meer. IrisZorg gaat naast de (maatschappelijk) hulpverleners meer met ervaringsdeskundigen en herstelondersteuners op de dagopvang werken. Ook de Stadskamer werkt met ervaringsdeskundige medewerkers. Bezoekers krijgen zo de mogelijkheid om met iemand die de situatie kent of dit (voor een deel) zelf heeft ervaren gesprekken te voeren. Dit zorgt voor (h)erkenning.

‘Mooie samenwerking’

Als centrumgemeente voert Doetinchem namens de Achterhoekse gemeenten de regie voor het organiseren van de opvang. Frans Langeveld, wethouder maatschappelijke opvang in Doetinchem, is blij met de vernieuwde opvang:

De samenwerking tussen de Stadskamer en IrisZorg past wat mij betreft perfect. Beide organisaties hebben veel kennis en ervaring en kunnen elkaar versterken. Het belangrijkste is natuurlijk dat mensen die dak- en thuisloos zijn de juiste aandacht krijgen en mee kunnen doen in de samenleving. Deze samenwerking helpt ons om dit zo goed mogelijk te kunnen garanderen.

Vol vertrouwen

IrisZorg, de Stadskamer en de gemeente Doetinchem zijn vol vertrouwen over deze nieuwe vorm van dagopvang die zeer goed past bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.