De Keppelseweg is een van de belangrijke doorgaande wegen in Doetinchem. Na bijna 40 jaar is er groot onderhoud nodig. Tijdens deze werkzaamheden is de weg (deels) afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Vanaf half juni of na de zomervakantie beginnen we met de werkzaamheden vanaf de kruising met de IJsselstraat/Loolaan tot aan de komgrens bij Keppelseweg 210. Vanaf daar is de Keppelseweg een Provinciale weg. We gaan het asfalt en funderingslagen tot op het zandbed verwijderen en daarna opnieuw opbouwen.

Meest gestelde vragen

1.    Wanneer start het project? 
We starten met de werkzaamheden in juni óf eind augustus 2022 (na de bouwvak).

2.    Hoe lang zijn jullie bezig?
Dat weten we nog niet precies. We denken totaal ongeveer 12 weken nodig te hebben. 

3.    Gaat de hele weg dicht?
We denken nu dat we het werk in drie fasen verdelen. Zo heeft het verkeer het minste last van de werkzaamheden. Iedere fase duurt ongeveer vier weken. 

4.    Waarom weten jullie nog niet wanneer je precies begint?
We bereiden het project nu voor en bestellen de materialen. Helaas is er wereldwijd een tekort aan bouwmaterialen. Als we op tijd onze materialen krijgen, dan start de eerste fase in juni. De tweede en derde fase doen we dan na de bouwvakvakantie. Komen de materialen niet op tijd, dan starten de werkzaamheden in augustus na de bouwvakvakantie.

5.    Welk deel van de weg wordt vernieuwd? 
Het deel tussen de IJsselstraat en de grens van de bebouwde kom (ongeveer 100 meter na de rotonde bij de Keppelseweg 210)

6.    Welke aannemer voert het werk uit?
Dat is Rusch, de onderhoudsaannemer van BUHA

7.    Wordt het stuk provinciale weg ook aangepakt? 
Nee, de provincie heeft een eigen planning voor het onderhoud van haar wegen.

Kaart Keppelseweg

Hieronder staat de overzichtskaart van de Keppelseweg. Het rood gearceerde deel vanaf de kruising met de IJsselstraat/Loolaan tot aan de komgrens bij Keppelseweg 210 geeft aan waar het groot onderhoud plaatsvindt.

Overzichtskaart Keppelseweg met rood gearceerd deel waar het onderhoud plaatsvindt.

Contact

Hebt u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar keppelseweg@doetinchem.nl. Telefonisch contact opnemen met projectleider David Menting kan via (0314) 377 377.