Rijkswaterstaat werkt aan het verminderen van geluidhinder van rijkswegen bij woningen. Dit ligt vast in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). De maatregelen variëren van het aanleggen van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek bij woningen.

In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is precies te zien om welke woningen en geluidmaatregelen het gaat. Bewoners van de betreffende woningen hebben een brief ontvangen van Rijkswaterstaat.

Ontwerp-geluidsaneringsplan ter inzage

De geluidmaatregelen zijn opgenomen in een ontwerp-geluidsaneringsplan. Het hele ontwerp-geluidsaneringsplan Rijkswegen Oost-Nederland 3 Gelderland/Overijssel A1, A12, A18, A30, A50 en N3 kunt u inzien op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai: www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen. Vanaf 14 juni 2021 tot en met 23 juli 2021 kunt u officieel reageren op dit plan door een zienswijze in te dienen.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u bellen naar de gratis informatielijn: 0800 8002.