Het college van B en W van gemeente Doetinchem heeft een besluit genomen over de route naar de  omgevingsvisie van gemeente Doetinchem. We vormen de omgevingsvisie door stap voor stap belangrijke onderwerpen uit te werken. De gemeenteraad heeft eerder een besluit genomen over welke onderwerpen als eerst moeten worden uitgewerkt. In dit bericht lees je hier meer over. 

Op 1 januari 2023 krijgen we in Nederland te maken met een nieuwe wet: de Omgevingswet. Volgens deze wet moet iedere gemeente in Nederland een omgevingsvisie opstellen. In de omgevingsvisie staat hoe we de ruimte om ons heen willen vormgeven. Je kunt je voorstellen dat we keuzes moeten maken; je kunt de beschikbare ruimte maar beperkt benutten. Kies je in een bepaald gebied bijvoorbeeld voor woningbouw, dan kun je die ruimte niet meer gebruiken voor natuur.

We werken eerst drie opgaven uit 

We hebben een omgevingsagenda opgesteld. De gemeenteraad heeft hierin een keuze gemaakt welke opgaven als eerst moeten worden uitgewerkt. Dit zijn: 
• Doetinchem woonstad en woondorpen
• Ontwikkelstrategie voor de stationsomgeving
• Op zoek gaan naar mogelijkheden voor het buitengebied van de ‘Slangenburg en omgeving’ en ‘Gaanderen en omgeving’

Naast deze 3 opgaven is de opgave ‘Toekomstbestendige binnenstad van Doetinchem’ ook aangewezen door de raad om uit te werken. Omdat er voor deze opgave wat meer tijd nodig is, volgt deze op een later moment.

Aan de slag

Binnen iedere opgave gaan we de komende maanden aan de slag. Dat betekent dat we nadenken over welke kant we op willen met de beschikbare ruimte. Daar waar informatie ontbreekt, gaan we samen met partners, inwoners en ondernemers die informatie verzamelen. In de uitwerking van de opgaven betrekken we de omgeving. Voor de zomer van 2022 kunnen wij meer informatie geven over de voortgang en de manier waarop we inwoners en ondernemers betrekken. 

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet en de omgevingsvisie op www.doetinchem.nl/omgevingswet