Wilt u een uitrit naar de weg aanbrengen? U moet hiervoor dan een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit uitrit aanleggen of veranderen doen. Dit geldt ook voor het veranderen van een bestaande uitrit.

Het aanvraagformulier staat op de website Omgevingsloket Online.(externe link) Via deze website kunt u de aanvraag ook digitaal indienen. Hiervoor hebt u DigiD nodig of voor bedrijven een e-herkenning. Bij de aanvraag moet u een situatieschets voegen.

Ga voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning naar de pagina Omgevingsvergunning.

Let op: op het aanvraagformulier wordt ook de vraag gesteld over de afmetingen van de in- of uitrit en het materiaal dat wordt gebruikt. Lees meer over het aanleggen en de breedte van de uitrit hieronder bij de tekst ‘particulieren’ en ‘bedrijven’.
Op de aanvraag nemen wij binnen 8 weken een beslissing. Er is een mogelijkheid om de beslistermijn met 6 weken te verlengen. Bij het beoordelen van de aanvraag wordt gekeken naar de weigeringsgronden in de Algemene plaatselijke verordening.

Een vergunning kan worden geweigerd:

  • ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg;
  • als dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • als het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  • als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Wanneer de beslissing positief is dan vermelden wij onder welke voorwaarden u de uitweg kunt laten aanleggen.

Particulieren

Bij particulieren legt de gemeente zelf de uitweg aan. Dit is om uniformiteit in het straatbeeld en de kwaliteit van het straatwerk te behouden. De kosten voor het aanleggen van de uitweg worden in rekening gebracht bij de aanvrager. De kosten zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de locatie, of de omvang van de uitweg. Er is dus geen standaardbedrag te noemen.

Bedrijven

Bedrijven mogen in de meeste gevallen zelf de uitweg aanleggen. Dit mag onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de vergunning.

Kosten

De leges bedragen voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het maken of veranderen van een uitweg €336,55. Op papier aanvragen kan ook. Let op: hiervoor moet u € 150,-  extra betalen. Ook kunnen aan de aanleg van de uitrit kosten verbonden zijn. Voor de betaling van het bedrag ontvangt u een nota. Deze moet u binnen de betalingstermijn betalen. Nadat u hebt betaald, legt Buha BV de uitrit aan.

Heeft u gevonden wat u zocht?