In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Ook de gemeente Doetinchem bereidt zich daarop voor. Net als andere gemeenten bekijken we hoe onze wijken van het gas af kunnen. Deze routekaart moet eind 2021 klaar zijn. Dit heet de ‘Transitievisie Warmte’.

Transitievisie Warmte

Samen met Buha, Sité Woondiensten, Alliander en Waterschap Rijn & IJssel werkt de gemeente Doetinchem aan een transitievisie warmte. In deze visie leggen we vast wat voor Doetinchem de beste alternatieven zijn voor aardgas. Ook leggen we vast welke wijken als eerste aardgasvrij worden. Tot slot beschrijven we in grote lijnen hoe we de visie willen gaan uitvoeren door een stappenplan te maken. De gemeenteraad stelt de visie vast, waarschijnlijk gebeurt dat in het najaar van 2021. Daarna maken we samen met de wijken die als eerste van het aardgas af gaan een uitvoeringsplan.

Waarom aardgasvrij?

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dat heeft het kabinet besloten. Het gebruik van aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De gevolgen voor u

In de transitievisie warmte staat wanneer uw wijk aan de beurt is om van het gas af te gaan. Ook onderzoeken we wat het beste alternatief is voor aardgas in uw wijk. Met het vaststellen van de visie, eind 2021, wordt dit bekend. Uiteraard is dit een zorgvuldige afweging, waarbij per wijk wordt bekeken wat de opties zijn.

Nieuwsbrief aardgasvrij Doetinchem

Wilt u op de hoogte blijven van de route naar een aardgasvrij Doetinchem? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en u ontvangt elk kwartaal het laatste nieuws.

Aanmelding nieuwsbrief

Inwonersbijeenkomsten

Inwonersavond 20 april 2021

Op dinsdag 20 april vond de eerste inwonersavond plaats over een aardgasvrij Doetinchem. Bijna 80 mensen waren aanwezig, afkomstig vanuit de hele gemeente. In de presentatie van de avond is te zien welke alternatieven er zijn, en welke criteria meegenomen worden bij het bepalen van de wijkvolgorde. Tijdens de bijeenkomst zijn er ook veel vragen gesteld. De antwoorden daarop kunt u vinden in Vragen en antwoorden inwonersavond 20 april 2021.

Webinar 26 mei 2021

De transitie naar een aardgasvrije gemeente betekent een verandering voor de manier waarop we leven. Het is een complex en technisch vraagstuk. Tijdens een webinar op 26 mei zijn inwoners geïnformeerd over de technieken achter de warmtealternatieven en wat zij zelf kunnen doen. In de Masterclass Warmte-alternatieven Doetinchem 26 mei 2021 leest u er meer over.

Inwonersbijeenkomst 23 juni 2021

Op dinsdag 23 juni 2021 vond de tweede inwonersavond plaats over een aardgasvrij Doetinchem. Tijdens deze avond is aan de hand van een presentatie een toelichting gegeven op de top 15 van kansrijke buurten en hoe deze tot stand is gekomen. Een kort verslag van de avond en antwoorden op de vragen die binnenkwamen via de chat, kunt u vinden in het Verslag tweede inwonersavond Transitievisie Warmte Doetinchem.

Proces en planning

De gemeenteraad stelt eind 2021 de transitievisie warmte vast. Hieronder vindt u de stappen die we gaan zetten om zover te komen.

Eerste helft van 2021

  • Onderzoek naar aardgasvrije alternatieven per wijk
  • Opstellen wijkvoorkeursvolgorde
  • Eerste bewonersbijeenkomst

Tweede helft van 2021

  • Onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten per eindgebruiker
  • Presentatie voorlopige visie
  • Tweede bewonersbijeenkomst

Eind 2021: Vaststellen transitievisie warmte door gemeenteraad

2022: Start ontwikkeling wijkuitvoeringsplannen samen met de wijk

2030: De eerste wijken van het gas af

2050: Alle wijken van het gas af

Projectgroep

Om tot een transitievisie te komen werken we samen met (lokale) partijen die veel verstand hebben van duurzaamheid en warmte-opwek. Deze partijen helpen ons om een haalbaar plan op te stellen. De projectgroep komt eens per kwartaal samen.

Op dit moment bestaat de projectgroep uit:

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de transitievisie warmte en route naar een aardgasvrije gemeente.

Waarom moet Nederland in 2050 aardgasvrij zijn?

Bij het verbranden van aardgas komt co2 vrij. Dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Waarom een transitievisie warmte?

In de transitievisie warmte richten we ons op 2030 en kijken we vooruit naar 2050. Door nu al te onderzoeken welke schonere alternatieven voor aardgas er zijn en wat past bij welke wijk, weten inwoners en bedrijven beter waar ze aan toe zijn.

Wat zijn alternatieven voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Zo kunt u in plaats van te koken op gas, elektrisch gaan koken. En kunt u verwarmen met een elektrische warmtepomp of biogas. Deze energie kan duurzaam worden opgewekt door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Ook beter isoleren helpt. Hierdoor is er minder energie nodig om een ruimte warm te houden.

Hoe gaan we van het aardgas af?

De gemeente Doetinchem gaat stap voor stap van het aardgas af. De eerste stap daarin is het opstellen van de transitievisie warmte. Daarna wordt per wijk een uitvoeringsplan gemaakt. Dit gebeurt samen met de inwoners van de wijk en andere betrokkenen. Omdat iedere wijk anders is, krijgt elke wijk een eigen uitvoeringsplan.

Wat kan ik zelf doen? / Wat als ik al voor 2030 van het gas af wil?

U kunt ervoor kiezen zelf alvast aan de slag te gaan. Een laagdrempelige manier om dit te doen is door te kijken naar isolatiemaatregelen. Door beter te isoleren kunt u uw gasverbruik nu al verlagen.

Hoeveel kost het aardgasvrij maken van mijn huis/bedrijf?

Hoeveel het kost om uw woning of bedrijf aardgasvrij te maken, hangt af van uw huis of bedrijf, maar ook van uw gasverbruik en van het aardgasvrije alternatief dat u kiest. De ene maatregel is duurder dan de andere. Daartegenover staat dat de ene maatregel u meer energiebesparing oplevert dan de andere. Dat blijft een afweging.

Waar kan ik meer lezen over aardgasvrije wijken en de transitievisie warmte?

U kunt meer vinden over de route naar aardgasvrij op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Op de website van HIER opgewekt vindt u duurzame alternatieven en een aantal voorbeelden van wat dat kost.

Mijn vraag staat er niet bij, bij wie kan ik terecht?

Staat het antwoord op u vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar j.janssen2@doetinchem.nl.

Hebt u gevonden wat u zocht?