Heeft u door de coronamaatregelen in 2021 aanzienlijk minder inkomen gehad dan in 2020? En heeft u daardoor problemen met de betaling van noodzakelijke kosten? Dan kunt u (wederom) een beroep doen op de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Inwoners die minimaal 25 procent in inkomen achteruit zijn gegaan ontvangen maximaal 2250 euro. Voor mensen met een inkomensdaling van meer dan 50 procent geldt een bedrag van maximaal 3375 euro.

Ook als u al een TONK-uitkering ontvangen heeft, kunt u wederom gebruik maken van de regeling. U vraagt dan een verlenging aan. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op www.laborijn.nl/tonk

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Naast de TONK is er nog een regeling, namelijk de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u als gevolg van de coronacrisis financiële problemen? Dan kunt u bij Laborijn een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Deze vormen van ondersteuning vallen onder de Tozo. De huidige regeling (Tozo 5) loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. Voor meer informatie en het aanvragen van de regeling gaat u naar www.laborijn.nl/tozo.