We kijken terug op een bewogen 2022. Niet alleen hadden we te maken met de (financiële) gevolgen van corona. Ook de vreselijke oorlog in Oekraïne had veel impact. Zowel zichtbaar als onzichtbaar is hierdoor veel schade aangericht. Denk aan de mensen die hun land hebben moeten ontvluchten. Maar ook aan de energiecrisis die binnen veel huishoudens zorgt voor onzekerheid en spanning. Als gemeente willen we ondersteuning bieden daar waar mogelijk. Ook in de samenleving zelf zien we veel daadkracht. Ondanks alle tegenslagen is 2022 daarom ook een jaar om trots op te zijn.

Henk Bulten, wethouder financiën: ‘'Wat we in 2022 in de wereld hebben gezien, had vrijwel niemand voor mogelijk gehouden. Er brak een oorlog uit op ons continent. Dan wil je als land, maar ook als gemeente van betekenis zijn voor kwetsbaren. De veerkracht die we hebben gezien onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is een groot compliment waard. We hebben laten zien een sociale gemeente te zijn. Dat is hartverwarmend. Er is veel inzet gepleegd op de opvang van vluchtelingen en de energiecrisis. Tegelijkertijd hadden we last van de krapte op de arbeidsmarkt. Personeel vinden was erg lastig.’'

Extra middelen beschikbaar gesteld om tegenslagen op te vangen

Vanuit de landelijke overheid is veel inzet geweest om de uitdagingen in 2022 te kunnen overwinnen. Denk hierbij aan de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Als gemeente voerden wij niet alleen landelijke maatregelen uit. We keken daarnaast waar behoefte aan was. Hieruit is bijvoorbeeld het plan van aanpak ‘Energiearmoede’ tot stand gekomen. Ook voerden we in 2022 de actie met de boodschappenpassen uit, waarbij inwoners met een kleine portemonnee tot €150,- boodschappengeld konden aanvragen. Als extra steun in de rug.

Leefbare gemeente met bestaanszekerheid als belangrijk speerpunt

Een belangrijk speerpunt in 2022 was bestaanszekerheid. Dat wil zeggen dat we ons inzetten voor een schuldenvrije toekomst voor iedereen. Onze aanpak stelden we in 2022 vast in de ‘uitvoeringsagenda armoedebeleid’. Om bij te dragen aan bestaanszekerheid is het belangrijk voldoende banen en voorzieningen te hebben. Daarom is het fijn dat we in 2022 weer veel bedrijfskavels verkochten. We blijven daarnaast werken aan een aantrekkelijke en leefbare gemeente. Dat doen we bijvoorbeeld door te investeren in openbaar groen, maar ook door onze bereikbaarheid te verbeteren. In 2022 vernieuwden we onder andere de Keppelseweg en de Rijksweg in Gaanderen. We werken hard aan onze ambitie te groeien naar 70.000 inwoners in 2036. In 2022 is de gemeente 193 woningen rijker geworden. Ook de komende jaren komen er veel huizen bij. Werken aan leefbaarheid doen we bijvoorbeeld ook door het project ‘De Gezonde Buurt’ in Schöneveld. Hier zetten bewoners en organisaties zich in voor een gezonde leefstijl en een openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen, ontmoeten en sporten.

Het jaar 2022 in financieel opzicht

Als gevolg van incidentele meevallers is de jaarrekening over 2022 ruim 21 miljoen voordelig. Daarvan bestemmen we ongeveer 7,5 miljoen voor investeringen in 2023. Ook gaat er een deel naar de reserve van het crisisherstelfonds: ruim 3 miljoen. Een kleine 10 miljoen gaat naar de algemene reserve. In 2022 is weer gebleken dat het belangrijk is om voldoende geld in kas te hebben. De komende jaren blijven onzeker. Niet alleen door de oorlog in Oekraïne. Ook door landelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, onderwijs en de woningmarkt. Door het positieve resultaat in 2022, hebben we de ruimte om in te kunnen spelen op deze onzekerheden.