Gemeente Doetinchem diende vorige week een subsidieaanvraag in bij het Rijk om woningbouw in de spoorzone mogelijk te maken. De subsidieregeling Woningbouwimpuls (WBI) stimuleert woningbouw door publieke investeringen deels financieel te dekken. In de aanvraag vragen we om een bijdrage van ruim 3 miljoen euro voor de locatie van Laborijn.

De subsidieregeling Woningbouwimpuls (WBI) stond tot half februari open. We hebben gekeken voor welk deelgebied in de spoorzone we snel een onderbouwde aanvraag konden indienen. Daarbij is de Laborijnlocatie naar voren gekomen. Laborijn gaat kleiner herbouwen op eigen terrein. Hierdoor komt een restkavel beschikbaar voor herontwikkeling. Ook bezit de gemeente in dit gebied zelf al gronden. In dit gebied zien we mogelijkheden voor de bouw van 472 woningen, met een mix van werken, maatschappelijk en een klein deel overige functies zoals cultuur. Daarnaast komen er openbare parkeervoorzieningen met meerdere lagen.

Wethouder Ingrid Lambregts (Wonen): “De deadline van de subsidieregeling dwong ons snel te schakelen en na te denken over een bouwprogramma op de Laborijnlocatie. We zouden een dief van onze eigen portemonnee zijn als we deze kans niet hadden benut! De spoorzone is een grote ontwikkeling en deze subsidie kunnen we hiervoor goed gebruiken.”

Groot aanbod betaalbare woningen

Bij een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling moeten we veel investeren in maatregelen die zich niet of nauwelijks terugverdienen. Met de subsidie kunnen we onder andere de (her)inrichting van de openbare ruimte betalen. Ook helpt de subsidie bij het mogelijk maken van een groot aanbod betaalbare woningen, wat een uitdaging is in deze dure tijd. We hebben in onze woonvisie vastgelegd dat 67 % van een ontwikkeling uit betaalbare woningen moet bestaan. De WBI-subsidieregeling helpt daar enorm bij.

Structuurschets

Afgelopen december stelde onze gemeenteraad de Structuurschets Spoorzone Doetinchem vast. In de spoorzone willen we wonen, werken, onderwijs, voorzieningen en mobiliteit laten samenkomen. Hiervoor werken we samen met inwoners en belangrijke partners in het gebied aan een visie voor het gebied rond het station.

Vervolg

De subsidieaanvraag hebben we op 12 februari ingediend bij het Rijk. Binnen drie maanden maakt het Rijk bekend of de subsidie is toegekend. We hebben nu specifiek gekeken naar de Laborijnlocatie. Voor de gehele spoorzone zijn we, zoals gepland, het masterplan en de ontwikkelstrategie aan het voorbereiden.