Lees Lokaal Sportakkoord Doetinchem om te weten wat het lokaal sportakkoord inhoudt.

Organisaties die uitvoering willen geven aan het lokaal sportakkoord kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld om activiteiten of projecten te ondersteunen die passen bij de onderwerpen en doelen uit het lokaal sportakkoord Doetinchem.

U kunt de aanvraag het hele jaar door indienen. Hierbij geldt dat in het jaar waarop de aanvraag is ingediend, de activiteit of het project start. U vraagt de subsidie aan met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven).

DigiD linkAanvragen subsidie voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord

eHerkenning linkAanvragen subsidie voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord

Vragen?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Stuur een e-mail naar subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in uw mail, uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Een medewerker helpt u bij uw aanvraag.

Goed om te weten

U kunt de aanvraag het hele jaar door indienen. De activiteit of het project start in het jaar van de aanvraag.

Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee en zet ze alvast klaar op de computer:

  • Een activiteiten- of projectplan. In dit plan staat ook op welke doelen en resultaten de activiteit is gericht en hoe de activiteit daaraan bijdraagt;
  • Een beschrijving van de bijdrage aan één of meer onderwerpen uit het lokaal sportakkoord;
  • Een overzicht van samenwerkingspartners;
  • Een begroting.

Let op:

  • Aan het eind van ieder kwartaal besluit de kerngroep over de ontvangen aanvragen;
  • De subsidie voor een activiteit bedraagt maximaal € 1.500,-. De subsidie voor een project bedraagt maximaal € 15.000,-.
  • De subsidie wordt eenmalig toegekend. Bij herhaling kan er geen aanspraak worden gemaakt op deze regeling.
  • Het college heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 90.000,-.

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de pagina Lokaal Sportakkoord Doetinchem.

Het subsidiebeleid is vastgelegd in Subsidieregeling uitvoering lokaal sportakkoord Doetinchem 2022(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?