Deze subsidie is bedoeld voor verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur of vrijetijdsbesteding die investeren in nieuwbouw, verbouw of grootschalige inrichting van hun accommodatie.

Deze subsidie is niet bedoeld voor verenigingen of stichtingen die een gemeentelijke accommodatie huren en daarvoor een huur betalen die beneden de kostprijs ligt.

U moet de subsidie uiterlijk 13 weken voor het begin van de (ver)bouw aanvragen. U vraagt de subsidie aan met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven).

DigiD linkAanvragen subsidie voor clubaccommodaties

eHerkenning linkAanvragen subsidie voor clubaccommodaties

Vragen?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Stuur een e-mail naar subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in uw mail, uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Een medewerker helpt u bij uw aanvraag.

Goed om te weten

De subsidie voor clubaccommodaties moet u uiterlijk 13 weken voor het begin van de (ver)bouw aanvragen.

Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee en zet ze alvast klaar op de computer:

  • Het (verbouw)plan of plan voor grootschalige inrichting. In dit plan staat ook op welke doelen en resultaten dit is gericht;
  • Een kostenspecificatie of raming van de voorgenomen investering;
  • Een begroting voor de investering en raming van de gevolgen voor de exploitatie die uit het plan voortvloeien.

Vraagt u/uw organisatie voor het eerst een subsidie aan?

Voeg dan ook een kopie van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe.

Subsidieplafond

Het college heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 15.000,-.
Per jaar worden maximaal drie subsidies van € 5.000,- op basis van deze regeling verleend.

Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling investering in clubaccommodaties(externe link) en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?